Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

Клуб “Барбатус”

Близостта с природата може да вдъхнови към естественото, да общуваш, да бъдеш изследовател на своя свят, да получаваш нови знания и умения за природата и желанието да играеш навън. В дългогодишните си занимания с деца и ученици на възраст от детската градина до дванадесети клас, екипът на Дирекция на природен парк “Сините камъни” е  видял у тях любознанието, любовта към природата и жаждата за нови знания. Това е и основна предпоставка за създаването и бъдещето развитие на клуб “Барбатус”. Името на клубът е избран от втората част от латинското наименование на брадатия лешояд  (Gypaetus barbatus). Като най-редкия вид лешояд и символ на природозащитата в България, завръщането му в небето над ПП “Сините камъни” е дългосрочна, но и поставена цел, за която и членовете на клуба ще вземат участие.

Членовете на клуб “Барбатус” могат да участват в различни дейности на Дирекция на природен парк “Сините камъни” като:

  • да разпознават, наблюдават и опръстеняват птици,
  • да разпознават редките, защитените и лечебните растения,
  • да участват в мониториг на различни видове,
  • да участват в почиствания,
  • да участват в открити уроци и интерактивни игри.

Всеки, който желае може да стане член на клуб “Барбатус”. За тази цел, всеки желаещ ще получи членска карта на която има място за шест печата. Пет от тях се получават след участие в различни мероприятия на Дирекция на Природен парк “Сините камъни” и един от посещение на “Спасителен център за диви животни”- гр. Стара Загора. След събирането на всички печати, желаещият придобива статут на член на клуб “Барбатус”, като се ползва от всички привилегии и задължения.

Членството в клубът е израз на подкрепа за дейността на  Дирекция на Природен парк “Сините камъни”, и е изключително важно за нас!
Като член на клуб “Барбатус”, Вие ни оказвате съдействие, участвайки в различни дейности, съобразно вашите интереси, знания и възможности.
Освен в горепосочените дейности може да ни помогнете и като се включите в офис-дейности, да ни помагате с различни свои умения, като знание на чужди езици, компютърни умения, уеб-дизайн и прочие.
Незаменимия принос, който ще ни окажете за опазване на Природен парк “Сините камъни” ще Ви доближи до възможността да научите повече за природата, да повишите своите знания, умения и квалификация.

 

 

logo_project_bg

 

 

1 Коментар

Остави отговор