Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Профил на купувача

контакти с ДППСК

 

Електронни обществени поръчки (от 14 юни 2020 г.)

 

Сключени договори по обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  с предмет „Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите на ДПП “Сините камъни” - Dogovor_i_prilojenia_OP_1Dogovor_i_prilojenia_OP_2Dogovor_i_prilojenia_OP_3,

Dogovor_i_prilojenia_OP_4Dogovor_i_prilojenia_OP_6Dogovor_i_prilojenia_OP_7

 

 

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 193, въввръзка с чл. 112, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки възлагането на обособена позиция № 5 „Обучение на тема” Интерактивни похвати за работа с подрастващи – принципи на “Горската педагогика” - СЪОБЩЕНИЕ

 

Протокол за обява

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. з ОТ ЗОП за удължаване на срока

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  с предмет „Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите на ДПП “Сините камъни”

Обява

Образци

Проект на договор

Технически спецификации_OП_1

Технически спецификации_OП_2

Технически спецификации_OП_3

Технически спецификации_OП_4

Технически спецификации_OП_5

Технически спецификации_OП_6

Технически спецификации_OП_7

Публикувано на 09.06.2020 г. в  16:39:59 ч.

 

 

Предварителни обявления

Публични покани

Публикувано на 09.10.2015г.

Обществена поръчка по реда на гл. 8 „а” от ЗОП чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА за доставка с предмет: “Доставка и изграждане на наблюдателна система към съществуващите природозащитни съоръжения в местността Каракютюк”по проект: „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни“

ZAPOVED

PUBLICHNA POKANA

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ

Prilojenia PPokana_DPP_PP_Dostavka_videonabludenie

протокол видеонаблюдение

отказ РВЦ ООД

РЕШЕНИЕ

 

 

Публикувано на 02.09.2015г.

Обществена поръчка по реда на гл. 8 „а” от ЗОП чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА за доставка с предмет: “Доставка и изграждане на наблюдателна система към съществуващите природозащитни съоръжения в местността Каракютюк”по проект: „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни“

Заповед

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Prilojenia PPokana_DPP_PP_Dostavka_videonabludenie

Публикувано на 08.09.2015г.   -  Разяснения

РЕШЕНИЕ

 

Публикувано на 14.07.2015г.

Обществена поръчка по реда на гл.8 „а” от ЗОП чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА за доставка с предмет: Доставка на изолации за обезопасяване на 200 опасни електрически стълба на територията на Природен парк „Сините камъни“ във връзка с изпълнението на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни“

Публична покана Указания

Prilojenia PPokana_DPP SK Dostavka Izolacii

Заповед прекратяване

Заповед прекратяване

Публикувано на 06.08.2015г.

Обществена поръчка по реда на гл.8 „а” от ЗОП чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА за доставка с предмет: Доставка на изолации за обезопасяване на 200 опасни електрически стълба на територията на Природен парк „Сините камъни“ във връзка с изпълнението на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни“

Заповед откриване

Публична покана

Документация

Prilojenia PPokana_DPP SK Dostavka Izolacii

PROTOKOL

RESHENIE

ДОГОВОР 2.21

ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ

„Избор на изпълнител за изпълнение на дейностите за планиране и оптимизиране на управлението по проект:  „Устойчиво управление и устройство на природен парк „ Сините камъни“

02.07.2015г.

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ

Приложения – Образци

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Разяснения – Публикувано на 14.07.2015г.

Отговор на запитване

PROTOTKOL 1

PROTOKOL 2

PROTOKOL 3

РЕШЕНИЕ ГИС

ДОГОВОР

Информация за сключен договор

IZPALNEN DOGOVOR GIS

 

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕ И  СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: „УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО НА ПРИРОДЕН ПАРК „СИНИТЕ КАМЪНИ”

Свали документи директно от тук:

05.02.2015 г.

Техническа спецификация

Решение

Обявление

Документация

Приложения документация – образци: Образци | Образец 19 КСС

-> ОТВОРИ всички документи по-горе

10.03.2015 г.

ПРОТОКОЛ 09.03.2015

Писмо Кат.2

18.03.2015 г.

ПРОТОКОЛ-СМР 2

Решение – СМР – Изпълнител

ДОГОВОР

Информация Гаранция

Плащане Монолит

Информация договор СМР

 

“Извършване на услуги  по реализиране на Категория 3 “Интерпретация и образователни програми“, по проект:  „Устойчиво управление и устройство на природен парк „ Сините камъни“, гр. Сливен в три Обособени позиции

Публикувано на 27.01.2015г.

Свали документи директно от тук:

OBIAVLENIE PUBL

RESHENIE PODPISANO

Документация Кат3 с бланка с подпис 1

Приложения Документация с бланка

-> ОТВОРИ всички документи по-горе

Протокол Кат.3

Писмо Кат. 3

ПРОТОКОЛ №2

ПРОТОКОЛ №3

ПРОТОКОЛ №4

РЕШЕНИЕ

ДОГОВОР ОП1

ДОГОВОР ОП2

ДОГОВОР ОП3

Информация

Плащане_ОПОС3-17 04.05.15

Плащане_ОПОС3-18 04.05.15

Плащане_ОПОС3-19 04.05.15

Информация договор №17

Информация Договор №18

Информация Договор №19

 

Вътрешни правила по ЗОП

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ДПП “Сините камъни”

ВПУЦОП

Вътрешни правила по ЗОП на ДППСК

Свали документа Вътрешни правила по ЗОП ДППСК

Вътрешни правила по ЗОП ДППСК 2016г.  ВП ЗОП 2016

Архив

За контакти

М. Грунова 0882 470720

Д. Иванова 0885 079364