Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Брошури

Скалните феномени – мит и реалност


Цена: 0.90 лв.
Със снимки и текст са представени едни от най-известните и атрактивни скални образувания в Природен парк „Сините камъни”.
Брошурата се предлага на 5 езика: български, английски, френски, немски и руски.

Защитени територии в България


Цена: 0.90 лв.
Дава обща информация за Природен парк „Сините камъни” и включените в него зони с особен статут на защита.
Брошурата се предлага на 5 езика: български, английски, френски, немски и руски.

Археологическо и историческо наследство


Цена: 0.70 лв.
Набелязани са някои от основните събития свързани с историята на Сливен.
Брошурата се предлага на 5 езика: български, английски, френски, немски и руски.

Парковете в България


Цена: 2.00 лв.
Със снимки и интересна информация са представени 10 – те Природни и 3 – те Национални парка в България.

Бозайници


2000 г.
Цена: 0,50 лв.
Със снимки и кратък текст, поясняващ статуса им, са представени някои от бозайниците, срещащи се на територията на Природния парк – представителите от разред Хищници и от разред Чифтокопитни.

Земноводни и влечуги


Цена: 0,70 лв.
Със снимки и описания са представени 3 вида земноводни и 3 вида влечуги, които могат да се срещнат на територията на Природен парк “Сините камъни”.

Защитени растения


Цена: 0,70 лв.
Със снимка, рисунка и кратко описание на български и на английски език са представени 10 вида от защитените растения, открити на територията на Природен парк “Сините камъни”.

Пеперудите Част 1


Цена: 0,70 лв.
Със снимки и описания са представени 12 вида пеперуди, които се срещат на територията на Природен парк “Сините камъни”.
Кратко представяне на пеперудите като най-многообразния и добре изучен разред насекоми и списък с редките и ендемични видове, срещащи се в Парка, правят тази малка книжка ценен помощник при навлизането в света на “летящите цветя”.

Пеперудите Част 2


Цена: 0,70 лв.
Продължение на книжката “Пеперудите. Част 1”.
Представени са още 14 вида от пеперудите, срещащи се на територията на Природен парк “Сините камъни”.

Папрати


Цена: 0,70 лв.
Представени са със снимки и описания 9 вида папрати, срещащи се в Природен парк “Сините камъни”.

Храстите


Цена: 0,70 лв.
Със снимки и кратко описание са представени 17 вида от най-разпространените храстовидни растения на територията на Природен парк “Сините камъни”.

Грабливите птици

Цена: 0,70 лв.
Със снимки и силуети са представени 18 вида дневни и нощни грабливи птици, срещащи се на територията на Природен парк “Сините камъни”.

Растения и животни отблизо


Цена: 0,85 лв.
12 вида растения, 6 вида животни и 1 вид от гъбите, които могат да бъдат открити в Парка, са представени накратко с текстове и рисунки.