Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Карти

Туристическка карта

Мащаб: 1: 25 000
Цена: 3,00 лв.
На гърба на картата е поместено кратко представяне на Природен парк “Сините камъни” и описание на някои маршрути.
Картовата част включва територията на парка преди разширението от 2002 г., където са разработени основните туристически маршрути.
Картата е издадена и във вариант на английски език.

Карта на природните паркове в България

Мащаб: 1:550 000
2007 г.
Цена: 3,00 лв
Издава: Дирекция на Природен парк “Витоша”
На гърба на картата всеки един от десетте природни парка в България е представен с маршрут, интересно място за посещения и снимка.

Туристическа карта след разширението

Мащаб: 1:35000
Цена: 3,00 лв
На гърба на картата е поместена кратка характеристика на Природния парк.
В картовата част са включени териториите на Парка след разширението от 2002 година.