Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Карти

Туристическка карта

Мащаб: 1: 25 000
Цена: 3,00 лв.
На гърба на картата е поместено кратко представяне на Природен парк “Сините камъни” и описание на някои маршрути.
Картовата част включва територията на парка преди разширението от 2002 г., където са разработени основните туристически маршрути.
Картата е издадена и във вариант на английски език.

Карта на природните паркове в България

Мащаб: 1:550 000
2007 г.
Цена: 3,00 лв
Издава: Дирекция на Природен парк “Витоша”
На гърба на картата всеки един от десетте природни парка в България е представен с маршрут, интересно място за посещения и снимка.

Туристическа карта след разширението

Мащаб: 1:35000
Цена: 3,00 лв
На гърба на картата е поместена кратка характеристика на Природния парк.
В картовата част са включени териториите на Парка след разширението от 2002 година.

Карта на Природен парк  Сините камъни

Туристическа карта на ПП Сините камъни

Туристическа карта на ПП “Сините камъни”

Карта

GPS

GPS файлове

BG0002058 ,  BG0000164 ,

Приложение

Мобилно приложение

Мобилното приложение е достъпно в ПТЦ “Сините камъни”, ИПЦ “Хайдушка пътека”, ИПЦ “Карандила”