Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Бюлетин

Съдържа издадените до момента броеве на бюлетина на Дирекция Природен парк “Сините камъни” в PDF формат.

Бюлетин 2013

Изтеглете бюлетина за м. април 2013 Изтеглете бюлетина за м. май 2013 Изтеглете бюлетина за м. юни 2013 Изтеглете бюлетина за м. юли 2013 Изтеглете бюлетина за м. август 2013 Изтеглете бюлетина за м. септември 2013

11_BULLETIN_PP 12_BULLETIN_PP

Бюлетин 2012

Изтеглете бюлетина за м. октомври 2012 Изтеглете бюлетина за м. септември 2012