Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Рекордни числености на лешояди в ПП “Сините Камъни”

Рекордни числености на лешояди в ПП “Сините Камъни”

                   Близо 110 лешояди от трите вида, срещащи се в България се хранят в момента на площадката за подхранване в местността Каракютюк. Това е резултат от системната…
прочети още

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурс по трудово правоотношение за длъжността старши счетоводител в бюджетната сфера — счетоводство и контрол в Дирекция на Природен парк „Сините камъни” – гр. Сливен

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурс по трудово правоотношение за длъжността старши счетоводител в бюджетната сфера — счетоводство и контрол в Дирекция на Природен парк „Сините камъни” – гр. Сливен - doc20240328065612…
прочети още

Интересно наблюдение дава надежда за възстановяване на дивата коза в Източна Стара Планина

В началото на март, екип на Фонда за дивата флора и фауна от проект “Живот за брадатия лешояд” наблюдава дива коза в Котленска планина. Наблюдението е интересно и важно, защото дивата коза не се среща…
прочети още

ЮИДП, ДПП „Сините камъни“, РДГ-Сливен и Община Сливенобявяватконкурсзакъсразказ и стихотворениена тема “Гората е живот и споделенаотговорност”

                             „Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен, ДПП „Сините камъни“,  Регионална дирекция по горите – Сливен и Община Сливенобявяват конкурс за учениците в Община Сливен поповодСедмицатанагората 2024 г. Темата, върху която децата ще могат…
прочети още

Обява на конкурс за длъжността старши счетоводител в бюджетната сфера – счетоводство и контрол в ДПП „Сините камъни”

ОБЯВЛЕНИЕ Дирекция на природен парк „Сините камъни”град Сливен, на основание Заповед № РД-07-3/29.02.2024 г. на директора на Дирекция на природен парк „Сините камъни” град Сливен, обявява конкурс за длъжността: Старши счетоводител бюджет- счетоводство и контрол…
прочети още

Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ проведе опръстенителна акция – полеви камп (лагер), със съдействието на експерти от Зелени Балкани по проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE

Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ проведе опръстенителна акция – полеви камп (лагер), със съдействието на експерти от Зелени Балкани по проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE

На 8-ми декември, за втори пореден път, Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ проведе опръстенителна акция – полеви камп (лагер), със съдействието на експерти от Зелени Балкани пред  ученици от Профилирана природо – математическа гимназия „Добри…
прочети още

Опръстеняване на пойни птици и участие в международния ден за наблюдение на брадатия лешояд над Сливен

Опръстеняване на пойни птици и участие в международния ден за наблюдение на брадатия лешояд над Сливен

На 14-ти октомври Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ проведе опръстенителна акция – полеви камп (лагер), със съдействието на експерти от Зелени Балкани пред 15 ученици от 5-ти, 9-ти, 12-ти клас и техния преподавател Росица Делчева….
прочети още

Освобождаване на птици от Спасителен център за диви животни – Зелени Балкани в Природен парк “Сините камъни”, събра десетки деца от Сливен!

Освобождаване на птици от Спасителен център за диви животни – Зелени Балкани в Природен парк “Сините камъни”, събра десетки деца от Сливен!

В местността “Каракютюк” се събраха десетки деца от клуб “Барбатус”! От ръцете на присъстващите малчугани в небето над сините камъни полетяха два керкенеза и три мишелова, излекувани в Спасителният център за диви животни – “Зелени Балкани”….
прочети още

Подхранване на грабливи птици

Подхранване на грабливи птици

На 27.09.2023 г. беше извършено подхранване на площадката в местност “Каракютюк”. Макар и с лек полъх на развалено месо, горските инспектори от ДПП „ Синте камъни”  продължават да изпълняват задълженията си с ентусиазъм. Доброто поддържане…
прочети още

Отбелязахме “Международния ден на лешоядите” над град Сливен

Отбелязахме “Международния ден на лешоядите” над град Сливен

По случай международния ден на лешоядите в събота (2-ри септември) екип на Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ и Зелени Балкани организираха ден на „отворените врати“ близо до волиерата на лешоядите над Сливен. Над 40 участника се…
прочети още