Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Новини

Образователен полеви камп с ученици от ПГХТ “Акад. Неделчо Неделчев” бе проведен на територията на Природен парк “Сините камъни”

Дирекция на Природен парк “Сините камъни” проведе образователен полеви камп с участието на ученици от ПГХТ “Акад. Неделчо Неделчев” на територията на Прородния парк. Децата са членове на клуб “Барбатус” и млади надежди за природозащитата….
прочети още

Пореден полеви образователен камп на територията на Природен парк “Сините камъни”

  Като част от многобройните интегрирани местни събития стартирани от Дирекция на Природен парк “Сините камъни” на територията на парка, беше проведен и пореден полеви камп с участието на  ученици от ППМГ “Добри Чинтулов” от девети класове…
прочети още

Рекордни числености на лешояди в ПП “Сините Камъни”

Рекордни числености на лешояди в ПП “Сините Камъни”

                   Близо 110 лешояди от трите вида, срещащи се в България се хранят в момента на площадката за подхранване в местността Каракютюк. Това е резултат от системната…
прочети още

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурс по трудово правоотношение за длъжността старши счетоводител в бюджетната сфера — счетоводство и контрол в Дирекция на Природен парк „Сините камъни” – гр. Сливен

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурс по трудово правоотношение за длъжността старши счетоводител в бюджетната сфера — счетоводство и контрол в Дирекция на Природен парк „Сините камъни” – гр. Сливен - doc20240328065612…
прочети още

Интересно наблюдение дава надежда за възстановяване на дивата коза в Източна Стара Планина

В началото на март, екип на Фонда за дивата флора и фауна от проект “Живот за брадатия лешояд” наблюдава дива коза в Котленска планина. Наблюдението е интересно и важно, защото дивата коза не се среща…
прочети още

ЮИДП, ДПП „Сините камъни“, РДГ-Сливен и Община Сливенобявяватконкурсзакъсразказ и стихотворениена тема “Гората е живот и споделенаотговорност”

                             „Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен, ДПП „Сините камъни“,  Регионална дирекция по горите – Сливен и Община Сливенобявяват конкурс за учениците в Община Сливен поповодСедмицатанагората 2024 г. Темата, върху която децата ще могат…
прочети още

Обява на конкурс за длъжността старши счетоводител в бюджетната сфера – счетоводство и контрол в ДПП „Сините камъни”

ОБЯВЛЕНИЕ Дирекция на природен парк „Сините камъни”град Сливен, на основание Заповед № РД-07-3/29.02.2024 г. на директора на Дирекция на природен парк „Сините камъни” град Сливен, обявява конкурс за длъжността: Старши счетоводител бюджет- счетоводство и контрол…
прочети още

Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ проведе опръстенителна акция – полеви камп (лагер), със съдействието на експерти от Зелени Балкани по проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE

Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ проведе опръстенителна акция – полеви камп (лагер), със съдействието на експерти от Зелени Балкани по проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE

На 8-ми декември, за втори пореден път, Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ проведе опръстенителна акция – полеви камп (лагер), със съдействието на експерти от Зелени Балкани пред  ученици от Профилирана природо – математическа гимназия „Добри…
прочети още

Опръстеняване на пойни птици и участие в международния ден за наблюдение на брадатия лешояд над Сливен

Опръстеняване на пойни птици и участие в международния ден за наблюдение на брадатия лешояд над Сливен

На 14-ти октомври Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ проведе опръстенителна акция – полеви камп (лагер), със съдействието на експерти от Зелени Балкани пред 15 ученици от 5-ти, 9-ти, 12-ти клас и техния преподавател Росица Делчева….
прочети още

Освобождаване на птици от Спасителен център за диви животни – Зелени Балкани в Природен парк “Сините камъни”, събра десетки деца от Сливен!

Освобождаване на птици от Спасителен център за диви животни – Зелени Балкани в Природен парк “Сините камъни”, събра десетки деца от Сливен!

В местността “Каракютюк” се събраха десетки деца от клуб “Барбатус”! От ръцете на присъстващите малчугани в небето над сините камъни полетяха два керкенеза и три мишелова, излекувани в Спасителният център за диви животни – “Зелени Балкани”….
прочети още