Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Новини

Презентация на тема “Дървесни и защитени видове в ПП “Сините камъни”"

На 07.08.2019 г., Красимир Цуцов – главен експерт “БПКД”, проведе презентация на тема “Дървесни и защитени видове” пред ученици от ОУ “Панайот Хитов” – гр. Сливен от 4, 6 и 7 клас. Децата слушаха с…
прочети още

Презентация пред ученици от СУ “Константин Константинов”

На 07.03.2019 г. от 15:30 ч. Красимир Цуцов – гл. експерт “БПКД”, проведе презентация на тема “Обща информация за ПП “Сините камъни”” пред ученици от V – ти клас от СУ “Константин Константинов” – гр….
прочети още

Подхранване на птици

Днес, колегите от ДПП “Сините камъни”, поставиха малко угощение на своите приятели. Бяха и посетени местата на първите цъфтящи, защитени растения в графика на дирекцията.

Презентация в информационна точка – с. Сотиря

На 10.01.2019 г. в ИТ „Сотиря“ беше проведена презентацията на учениците от VI – ти и VII- ми клас на ОУ“ Свети Паисий Хилендарски“ в с. Сотиря . Децата бяха запознати с растителни и животински…
прочети още

Подхранване на диви птици

Един от най-разпространените начини да се помогне на дивите птици е подхранването. Положителният ефект от подхранването е несъмнен, особено през зимата, когато е един от най-трудните периоди за намиране на храна. Това е един от…
прочети още

Ремонт на масата на беседката в м. “Абланово”

Днес колегите от ДПП “Сините камъни” ремонтираха масата на беседката в м. Абланово. Масата беше с изкъртени крака, но поне беше поставена на циментови блокчета. Първоначално си помислих, че вандалите са искали да си правят…
прочети още

Подхранване на дневни грабливи птици

Белоглавият лешояд (Gyps fulvus) е една от най-едрите хищни птици в Европа, с размах на крилете от 2,7 м и тегло около 8 кг. Разпространен е в Южна Европа, Северна Африка, Предна, Средна и Централна…
прочети още