Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Новини

Подхранване на грабливи птици

Подхранване на грабливи птици

На 27.09.2023 г. беше извършено подхранване на площадката в местност “Каракютюк”. Макар и с лек полъх на развалено месо, горските инспектори от ДПП „ Синте камъни”  продължават да изпълняват задълженията си с ентусиазъм. Доброто поддържане…
прочети още

Отбелязахме “Международния ден на лешоядите” над град Сливен

Отбелязахме “Международния ден на лешоядите” над град Сливен

По случай международния ден на лешоядите в събота (2-ри септември) екип на Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ и Зелени Балкани организираха ден на „отворените врати“ близо до волиерата на лешоядите над Сливен. Над 40 участника се…
прочети още

Прекратяване на конкурс за държавен служител на длъжност „Мониторинг, екологично-информационни системи, ръководител Информационно – посетителски център и образователни програми” в Дирекция на природен парк „Сините камъни”.

З А П О В Е Д   № РД – 07 –38 / 11.08.2023 г.     На основание чл. 19, ал. 1 от от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност…
прочети още

НОВИНИ ЗА ПРОЕКТА

http://dppsk.org/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1/?preview=true&preview_id=5712&preview_nonce=414692cb1a   http://dppsk.org/%d0%be%d1%82%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d1%88/?preview=true&preview_id=5727&preview_nonce=787f8440f8   http://dppsk.org/%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd/?preview=true&preview_id=5767&preview_nonce=a8e1e3521d   http://dppsk.org/?p=5855&preview=true     TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish…
прочети още

Започва проект за възстановяване на брадатия лешояд в България и на Балканите!

Започва проект за възстановяване на брадатия лешояд в България и на Балканите!

01.08.2023 На 1-ви август стартира международен проект, който цели връщането на брадатия лешояд -символа на българската природозащита в България и на Балканския полуостров.„Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) обединява усилията на 8 партньора…
прочети още

Kонкурс за длъжността: Младши експерт „Мониторинг, екологично-информационни системи, ръководител Информационно-посетителски център и образователни системи”

О Б Я В Л Е Н И Е   Дирекция на природен парк „Сините камъни”град Сливен, на основание чл.10 а, ал. 2 от ЗДСл, чл. 13 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора…
прочети още

Клуб “Барбатус”

Близостта с природата може да вдъхнови към естественото, да общуваш, да бъдеш изследовател на своя свят, да получаваш нови знания и умения за природата и желанието да играеш навън. В дългогодишните си занимания с деца…
прочети още

Децата от ДГ “Елица” – гр. Сливен засадиха фиданки в двора на детската градина, по повод честването на Седмицата на гората.

По повод честването на Седмицата на гората (04.04. – 10.04.), инж. Ирина Петрова – директор на Дирекция на Природен парк “Сините камъни” , Красимир Цуцов – главен експерт “Биоразнообразие, природозащитна и консервационна дейност” и децата…
прочети още

Засадиха дръвчета в двора на ДГ “Вержин и Хаик Папазян” по повод Седмицата на гората 2022 г.

По повод Седмицата на гората 2022 г. инж. Ирина Петрова – директор на Дирекция на Природен парк “Сините камъни” и Красимир Цуцов – гл. експерт “Биоразнообразие, природозащитна и консервационна дейност” засадиха дръвче в двора на…
прочети още

Оказа първа помощ на Орел змияр (Circaetus gallicus)

Главен експерт “Биоразнообразие, природозащитна и консервационна дейност” – Красимир Цуцов оказа първа помощ на Орел змияр (Circaetus gallicus) след сигнал от гражданин, открил ранената птица в Природен парк “Сините камъни”. Експертът от Дирекция на Природен…
прочети още