Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Новини

ЮИДП, ДПП „Сините камъни“, РДГ-Сливен и Община Сливенобявяватконкурсзакъсразказ и стихотворениена тема “Гората е живот и споделенаотговорност”

                             „Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен, ДПП „Сините камъни“,  Регионална дирекция по горите – Сливен и Община Сливенобявяват конкурс за учениците в Община Сливен поповодСедмицатанагората 2024 г. Темата, върху която децата ще могат…
прочети още

Обява на конкурс за длъжността старши счетоводител в бюджетната сфера – счетоводство и контрол в ДПП „Сините камъни”

ОБЯВЛЕНИЕ Дирекция на природен парк „Сините камъни”град Сливен, на основание Заповед № РД-07-3/29.02.2024 г. на директора на Дирекция на природен парк „Сините камъни” град Сливен, обявява конкурс за длъжността: Старши счетоводител бюджет- счетоводство и контрол…
прочети още

Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ проведе опръстенителна акция – полеви камп (лагер), със съдействието на експерти от Зелени Балкани по проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE

Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ проведе опръстенителна акция – полеви камп (лагер), със съдействието на експерти от Зелени Балкани по проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE

На 8-ми декември, за втори пореден път, Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ проведе опръстенителна акция – полеви камп (лагер), със съдействието на експерти от Зелени Балкани пред  ученици от Профилирана природо – математическа гимназия „Добри…
прочети още

Опръстеняване на пойни птици и участие в международния ден за наблюдение на брадатия лешояд над Сливен

Опръстеняване на пойни птици и участие в международния ден за наблюдение на брадатия лешояд над Сливен

На 14-ти октомври Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ проведе опръстенителна акция – полеви камп (лагер), със съдействието на експерти от Зелени Балкани пред 15 ученици от 5-ти, 9-ти, 12-ти клас и техния преподавател Росица Делчева….
прочети още

Освобождаване на птици от Спасителен център за диви животни – Зелени Балкани в Природен парк “Сините камъни”, събра десетки деца от Сливен!

Освобождаване на птици от Спасителен център за диви животни – Зелени Балкани в Природен парк “Сините камъни”, събра десетки деца от Сливен!

В местността “Каракютюк” се събраха десетки деца от клуб “Барбатус”! От ръцете на присъстващите малчугани в небето над сините камъни полетяха два керкенеза и три мишелова, излекувани в Спасителният център за диви животни – “Зелени Балкани”….
прочети още

Подхранване на грабливи птици

Подхранване на грабливи птици

На 27.09.2023 г. беше извършено подхранване на площадката в местност “Каракютюк”. Макар и с лек полъх на развалено месо, горските инспектори от ДПП „ Синте камъни”  продължават да изпълняват задълженията си с ентусиазъм. Доброто поддържане…
прочети още

Отбелязахме “Международния ден на лешоядите” над град Сливен

Отбелязахме “Международния ден на лешоядите” над град Сливен

По случай международния ден на лешоядите в събота (2-ри септември) екип на Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ и Зелени Балкани организираха ден на „отворените врати“ близо до волиерата на лешоядите над Сливен. Над 40 участника се…
прочети още

Прекратяване на конкурс за държавен служител на длъжност „Мониторинг, екологично-информационни системи, ръководител Информационно – посетителски център и образователни програми” в Дирекция на природен парк „Сините камъни”.

З А П О В Е Д   № РД – 07 –38 / 11.08.2023 г.     На основание чл. 19, ал. 1 от от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност…
прочети още

НОВИНИ ЗА ПРОЕКТА

http://dppsk.org/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1/?preview=true&preview_id=5712&preview_nonce=414692cb1a   http://dppsk.org/%d0%be%d1%82%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d1%88/?preview=true&preview_id=5727&preview_nonce=787f8440f8   http://dppsk.org/%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd/?preview=true&preview_id=5767&preview_nonce=a8e1e3521d   http://dppsk.org/?p=5855&preview=true     TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish…
прочети още

Започва проект за възстановяване на брадатия лешояд в България и на Балканите!

Започва проект за възстановяване на брадатия лешояд в България и на Балканите!

01.08.2023 На 1-ви август стартира международен проект, който цели връщането на брадатия лешояд -символа на българската природозащита в България и на Балканския полуостров.„Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) обединява усилията на 8 партньора…
прочети още