Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Новини

Освобождаване на птици от Спасителен център за диви животни – Зелени Балкани в Природен парк “Сините камъни”, събра десетки деца от Сливен!

Освобождаване на птици от Спасителен център за диви животни – Зелени Балкани в Природен парк “Сините камъни”, събра десетки деца от Сливен!

В местността “Каракютюк” се събраха десетки деца от клуб “Барбатус”! От ръцете на присъстващите малчугани в небето над сините камъни полетяха два керкенеза и три мишелова, излекувани в Спасителният център за диви животни – “Зелени Балкани”….
прочети още

Подхранване на грабливи птици

Подхранване на грабливи птици

На 27.09.2023 г. беше извършено подхранване на площадката в местност “Каракютюк”. Макар и с лек полъх на развалено месо, горските инспектори от ДПП „ Синте камъни”  продължават да изпълняват задълженията си с ентусиазъм. Доброто поддържане…
прочети още

Отбелязахме “Международния ден на лешоядите” над град Сливен

Отбелязахме “Международния ден на лешоядите” над град Сливен

По случай международния ден на лешоядите в събота (2-ри септември) екип на Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ и Зелени Балкани организираха ден на „отворените врати“ близо до волиерата на лешоядите над Сливен. Над 40 участника се…
прочети още

Прекратяване на конкурс за държавен служител на длъжност „Мониторинг, екологично-информационни системи, ръководител Информационно – посетителски център и образователни програми” в Дирекция на природен парк „Сините камъни”.

З А П О В Е Д   № РД – 07 –38 / 11.08.2023 г.     На основание чл. 19, ал. 1 от от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност…
прочети още

Започва проект за възстановяване на брадатия лешояд в България и на Балканите!

Започва проект за възстановяване на брадатия лешояд в България и на Балканите!

01.08.2023 На 1-ви август стартира международен проект, който цели връщането на брадатия лешояд -символа на българската природозащита в България и на Балканския полуостров.„Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) обединява усилията на 8 партньора…
прочети още

Kонкурс за длъжността: Младши експерт „Мониторинг, екологично-информационни системи, ръководител Информационно-посетителски център и образователни системи”

О Б Я В Л Е Н И Е   Дирекция на природен парк „Сините камъни”град Сливен, на основание чл.10 а, ал. 2 от ЗДСл, чл. 13 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора…
прочети още

Клуб “Барбатус”

Близостта с природата може да вдъхнови към естественото, да общуваш, да бъдеш изследовател на своя свят, да получаваш нови знания и умения за природата и желанието да играеш навън. В дългогодишните си занимания с деца…
прочети още

Децата от ДГ “Елица” – гр. Сливен засадиха фиданки в двора на детската градина, по повод честването на Седмицата на гората.

По повод честването на Седмицата на гората (04.04. – 10.04.), инж. Ирина Петрова – директор на Дирекция на Природен парк “Сините камъни” , Красимир Цуцов – главен експерт “Биоразнообразие, природозащитна и консервационна дейност” и децата…
прочети още

Засадиха дръвчета в двора на ДГ “Вержин и Хаик Папазян” по повод Седмицата на гората 2022 г.

По повод Седмицата на гората 2022 г. инж. Ирина Петрова – директор на Дирекция на Природен парк “Сините камъни” и Красимир Цуцов – гл. експерт “Биоразнообразие, природозащитна и консервационна дейност” засадиха дръвче в двора на…
прочети още

Оказа първа помощ на Орел змияр (Circaetus gallicus)

Главен експерт “Биоразнообразие, природозащитна и консервационна дейност” – Красимир Цуцов оказа първа помощ на Орел змияр (Circaetus gallicus) след сигнал от гражданин, открил ранената птица в Природен парк “Сините камъни”. Експертът от Дирекция на Природен…
прочети още