Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Продукти

ЦЕНОРАЗПИС

ЦЕНОРАЗПИС НА ДПП СИНИТЕ КАМЪНИ

Доклади на български език

Екологично законодателство в България

Този документ е създаден за проект „Знание за природата“, 2005 г.
Автор: Клуб „Сините скали“, България, Сливен Програма „Сократ“, „Грюндвиг 2 – Партньорства за познание“
Дирекция Природен парк Сините камъни не носи отговорност за мненията и становищата, отразени в документа.

Изтеглете документа

Законодетелство в Чехия

Този документ е създаден за проект „Знание за природата“, 2005 г.
Автор: ИНФИНИТИ, езиков център, Чешка Република Програма „Сократ“, „Грюндвиг 2 – Партньорства за познание“
Дирекция Природен парк Сините камъни не носи отговорност за мненията и становищата, отразени в документа.

Изтеглете документа

Защитени територии в България

Описание: Защитени територии – статут, функции, работа с екологични организации, популяризиране на положителния европейски опит в Република България

Този документ е създаден за проект „Знание за природата“, 2005 г.
Автор: Клуб „Сините скали“, България, Сливен Програма „Сократ“, „Грюндвиг 2 – Партньорства за познание“
Дирекция Природен парк Сините камъни не носи отговорност за мненията и становищата, отразени в документа.

Изтеглете документа

Защитени територии в Италия

Този документ е създаден за проект „Знание за природата“, 2005 г.
Автор: Текнобиос, Беневенто, Италия Програма „Сократ“, „Грюндвиг 2 – Партньорства за познание“
Дирекция Природен парк Сините камъни не носи отговорност за мненията и становищата, отразени в документа.

Изтеглете документа

Италианското екологично законодателство

Този документ е създаден за проект „Знание за природата“, 2005 г.
Автор: Текнобиос, Беневенто, Италия Програма „Сократ“, „Грюндвиг 2 – Партньорства за познание“
Дирекция Природен парк Сините камъни не носи отговорност за мненията и становищата, отразени в документа.

Изтеглете документа

Природни ресурси в България

Описание: Рационално използване на природните ресурси в градовете и регионите на Република България.

Този документ е създаден за проект „Знание за природата“, 2005 г.
Автор: Текнобиос, Беневенто, Италия Програма „Сократ“, „Грюндвиг 2 – Партньорства за познание“
Дирекция Природен парк Сините камъни не носи отговорност за мненията и становищата, отразени в документа.

Изтеглете документа

Природни ресурси в Италия

Описание: Използване на природните ресурси в Италия.

Този документ е създаден за проект „Знание за природата“, 2005 г.
Автор: Текнобиос, Беневенто, Италия Програма „Сократ“, „Грюндвиг 2 – Партньорства за познание“
Дирекция Природен парк Сините камъни не носи отговорност за мненията и становищата, отразени в документа.

Изтеглете документа

Регион Яблунков

Описание:Природни богатства на регион Яблунков в Чешката република

Този документ е създаден за проект „Знание за природата“, 2005 г.
Автор: ИНФИНИТИ, езиков център, Чешка Република Програма „Сократ“, „Грюндвиг 2 – Партньорства за познание“
Дирекция Природен парк Сините камъни не носи отговорност за мненията и становищата, отразени в документа.

Изтеглете документа Този документ е създаден за проект „Знание за природата“, 2005 г.
Автор: ИНФИНИТИ, езиков център, Чешка Република Програма „Сократ“, „Грюндвиг 2 – Партньорства за познание“
Дирекция Природен парк Сините камъни не носи отговорност за мненията и становищата, отразени в документа.

Изтеглете документа

Документи на английски език/ Reports in English

The Legislation in the environment protection field - Bulgaria

This document is created for ‘Knowledge of Nature’ Project, 2005
Creator: Sinite Skali NGO Club, Sliven, Bulgaria Socrates, Grundtvig 2 – ‘Learning Partnership’
The opinions and attitudes, expressed in this document belong of its authors and therefore can’t be considered as official attitudes of Directorate of Nature Park “Sinite kamani” – Sliven.

Изтеглете документа

The Legislation in the environment protection field - Czech Republic

This document is created for ‘Knowledge of Nature’ Project, 2005
Creator: INFINITY Centre for Languages and Education Socrates, Grundtvig 2 – ‘Learning Partnership’
The opinions and attitudes, expressed in this document belong of its authors and therefore can’t be considered as official attitudes of Directorate of Nature Park “Sinite kamani” – Sliven.

Изтеглете документа

The Legislation in the environment protection field - Italy

Тhis document is created for ‘Knowledge of Nature’ Project, 2005
Creator: TECNO BIOS Srl., Research and Formation division Socrates, Grundtvig 2 – ‘Learning Partnership’
The opinions and attitudes, expressed in this document belong of its authors and therefore can’t be considered as official attitudes of Directorate of Nature Park “Sinite kamani” – Sliven.

Изтеглете документа