Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Декларация за личните данни

Уважаеми посетители, Дирекция Природен парк “Сините камъни” – Сливен се ангажира да защитава вашата конфиденциалност при всички случаи на събиране и използване на информация, реализирани чрез този сайт и форумите на Парка. Настоящата декларация за конфиденциалност описва практиката на ДПП „Сините камъни” и този сайт (“Сайтът”) да събира и използва данни; тя не се отнася за други онлайн или офлайн сайтове и/или дейности на ДПП „Сините камъни” – Сливен. При отварянето на този Сайт, вие приемате описаната в тази декларация за конфиденциалност практика за събиране и използване на лични данни.

Събиране на личните данни
ДПП „Сините камъни” – Сливен ще ви попита, когато се нуждае от информация, която лично ви идентифицира (лични данни) или която ни позволява да се свържем с вас, за да ви предоставим услуга. Събираните от нас лични данни може да включват вашето име, титла, име на фирма или организация, служебен имейл адрес, служебен телефон, служебен и домашен адрес, информация за служебните ви задължения, за фирмата и информация за кредитни карти.

Чрез Сайта ДПП „Сините камъни” – Сливен може да се получава и съхранява определена информация за посещението ви, напр. името на вашия интернет доставчик и IP адреса, под който сте в интернет; датата и часа, когато сте отворили сайта; страниците, които сте отворили в сайта, и интернет адреса на уеб сайта, от който директно се отворили нашия. Тази информация се използва с цел подобряване и администриране на сайта и за анализиране на тенденциите.

Използване на личните данни
Събираните от Сайта на ДПП „Сините камъни” – Сливен лични данни се използват за работата на Сайта и за предоставянето на услуги и изпълнението на дейности, които сте поискали или разрешили.

Предвид тази употреба, ДПП „Сините камъни” – Сливен може да използва личните данни, за да ви предостави по-ефикасно обслужване, за да подобри Сайта и съответните продукти и услуги в него и улесни използването на Сайта, като намали нуждата от постоянно въвеждане на една и съща информация или като персонализира Сайта според вашите предпочитания и интереси.

ДПП „Сините камъни” – Сливен може да съобщи лични данни, ако това се налага по закон, със съзнанието, че това е нужно за (а) съблюдаване на законодателството или изпълнение на правен процес на Дирекцията или Сайта; (б) защита и запазване на правата и собствеността на Дирекцията или (в) действия при спешни обстоятелства с цел защита на личната безопасност и тази на граждани, служители, представители или потребители на дейностите на ДПП „Сините камъни” – Сливен.

Защита на личните данни на деца
www.dppsk.org е сайт за общо ползване и не събира съзнателно каквито и да е лични данни от деца.

Използване на бисквитки (cookies)
В този Сайт (и по-специално във форумите на Сайта) използваме бисквитки (coocies), за да осигурим целостта на регистрационния процес и персонализираме Сайта. Бисквитката (cookie) представлява малък текстов файл, който се записва на твърдия ви диск от сървър на уеб страници. Бисквитките (coocies) не могат да се използват за изпълнението на програми или инсталирането на вируси на компютъра. Бисквитките (coocies) са уникални и могат да се прочетат единствено от уеб сървър в домейна, който е поставил съответната бисквитка.

Една от основните цели на бисквитките (coocies) е удобство, за да спестите време. Например, ако персонализирате уеб страница или разглеждате сайт, с помощта на бисквитката сайтът ще си припомни вашите данни при следващи посещения. Това улеснява процеса на предоставяне на съответното съдържание, разглеждането на сайта и т. н. Когато се върнете на уеб сайта, данните, които сте предоставили преди това, могат да се възстановят, за да можете лесно да използвате персонализираните от вас функции на сайта.

Промени в тази декларация за конфиденциалност
От време на време може да актуализираме тази декларация за конфиденциалност. В такъв случай променяме и датата на “последна промяна” най-долу в декларацията. При съществени промени на тази декларация за конфиденциалност ще ви уведомим, като поставим съобщение на видно място в началната страница на уеб сайта ни или ви го изпратим директно.