Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Бюлетин

ОСИНОВЯВАНЕ

Списък на обектите за осиновяване -

 

Съдържа издадените до момента броеве на бюлетина на Дирекция Природен парк “Сините камъни” в PDF формат.

Бюлетин 2020

бюлетин – Февруари 2020

бюлетин – март 2020

бюлетин – Април 2020

бюлетин – Май 2020

 бюлетин – Юни 2020

бюлетин – Юли 2020 

бюлетин – Август 2020

бюлетин – Септември 2020

бюлетин – Октомври 2020

бюлетин – Ноември 2020

бюлетин – Декември 2020

Бюлетин 2019

бюлетин – Май 2019    бюлетин – Юни 2019  бюлетин – Юли 2019  бюлетин – Август 2019

бюлетин – Октомври 2019  бюлетин – Ноември 2019

Бюлетин 2013

Изтеглете бюлетина за м. април 2013 Изтеглете бюлетина за м. май 2013 Изтеглете бюлетина за м. юни 2013 Изтеглете бюлетина за м. юли 2013 Изтеглете бюлетина за м. август 2013 Изтеглете бюлетина за м. септември 2013

11_BULLETIN_PP 12_BULLETIN_PP

Бюлетин 2012

Изтеглете бюлетина за м. октомври 2012 Изтеглете бюлетина за м. септември 2012