Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

Работна среща и пресконференция

На 11 октомври 2011 година от 10:00 часа в Общински екологичен център Дом на водата ще се проведе среща със заинтересовани страни във връзка с изпълнението на дейностите по проект “Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 НАТУРА 2000 места в българските гори”. На същото място от 11:00 часа е планирана пресконференция с представители на медиите.

0 Коментара

Остави отговор