Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Публикации на писани от: dppsinite_kamani

Списък на допуснатите кандидати до тест за Конкурс за длъжността: Старши експерт „ Информационен посетителски център, образователни програми и туризъм”

Списък на допуснатите кандидати до тест за Конкурс за длъжността: Старши експерт „ Информационен посетителски център, образователни програми и туризъм”  - Dopusnati kandidati

Конкурс за длъжността: Старши експерт „ Информационен посетителски център, образователни програми и туризъм”

ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК „СИНИТЕ КАМЪНИ” гр. Сливен, бул. Цар Симеон 1 Б тел./факс 044/66 29 61; 044/62 46 32     ОБЯВЛЕНИЕ   Дирекция на природен парк „Сините камъни” град Сливен, на основание чл.10 а,…
прочети още

За първи път в България – освобождаване на малки черни лешояди чрез хак в адаптационна волиера

На 21.07.2019 г. служители от ДПП “Сините камъни” участваха в освобождаването на малки черни лешояди чрез хак в адаптационна волиера – методът беше приложен за пръв път в България, на територията на ДПП “Сините камъни”…
прочети още

Почистване на туристическа пътека “Бъчвата” – “Хайдушки извор”

На 26.06.2019 г., служители от ДПП “Сините камъни” почистиха туристическата пътека от “Бъчвата” до “Хайдушки извор”. По пътеката имаше нападали дървета и беше невъзможно да се премине. Служителите от ДПП “Сините камъни” се заеха с…
прочети още

Ден на ПП “Сините камъни”

На 22.06.2019 г. ДПП “Сините камъни” организира ден на ПП “Сините камъни”. Ученици, родители на ученици и учители от Спортно училище “Димитър Рохов” участваха в мероприятието, което се проведе на “Слънчева поляна”. Служителите на парковата…
прочети още

Презентация пред деца от ДГ “Божур”

На 21.06.2019 г. ни гостуваха деца от ДГ “Божур”. Темата на презентацията беше “Обща информация за ПП “Сините камъни”. Показахме на децата снимки на растения и животни, които могат да срещнат в гората. Разказахме им…
прочети още

Пролетно почистване

На 15.06.2019 г. ДПП “Сините камъни” организира пролетно почистване на територията на ПП “Сините камъни”. Традиционно, сборните пунктове бяха два – ИПЦ “Хайдушка пътека” и пред входа на ПГТО “Добри Желязков”. Парковата дирекция осигури ръкавици…
прочети още

Поставяне на табло – Малък креслив орел

На 13.06.2019 г. служители от ДПП “Сините камъни” поставиха информационно табло за малкия креслив орел в м. “Гребенец”. Малкият креслив орел гнезди в м. “Гребенец” и е птица от европейско природозащитно значение. За нас е…
прочети още

Еко студио при ОУ “Христо Ботев”

На 04.06.2019 г. ученици от ОУ “Христо Ботев” предаваха “на живо” от зала “Божур” в административната сграда на ДПП “Сините камъни”. Учениците има своите роли – “репортери” и “билки”. “Репортерите” разпитваха “билките” за техните имена…
прочети още

Мониторинг на растения в ПП “Сините камъни”

На 14.05 и 15.05, служители от ДПП “Сините камъни” извършиха мониторинг на защитени растения на територията на ПП “Сините камъни”.     Червен божур – м. “Равна река”   Боров салеп - под вр. “Песченик” Маймунски…
прочети още