Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Събитие: Дейност 4. Възстановяване и поддържане местообитанието на Червен божур (Paeonia peregrinaMill.) в м. „Равна река“по проект No 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма околна среда

Дейност 4. Възстановяване и поддържане местообитанието на Червен божур (Paeonia peregrinaMill.) в м. „Равна река“по проект No 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма околна среда
Юли
25

Publication2-620x113

Дейност 4. Възстановяване и поддържане местообитанието на Червен божур (Paeonia peregrinaMill.) в м. „Равна река“по проект No 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма околна среда

Изпълнител: Работници на граждански договори 

Червения божур (Paeonia peregrina Mill.) е лечебно растение, включено в Приложение 4 на ЗБР. Най-голямата регистрирана  при теренни проучвания популация е тази в м. „Равна река“. В последните 3 години се наблюдава чувствително снижение  в числеността на популацията и постепенно завземане на територията от орлова папрат. Ако процесът не бъде спрян, съществува опасност от изчезването на тази популация. Предвидено е дейността „Възстановяване и поддържане местообитанието на Червен божур (Paeonia peregrina Mill.) в м. „Равна река“ да се извършва през трите години по следния начин:

за 2012 г. – 06-10 месец - 5 месеца

за 2013 г. – 06-10 месец – 5 месеца

за 2014 г. – 06 -10 месец – 5 месеца

В резултат от предприетите мерки се очаква стабилизиране на популацията на червен божур в м. „Равна река“ и увеличаване на възобновителните й способности.

За извършване на тази дейност са наети двама работници на граждански договори през съответните години 2012-2013 г., които извършиха механично премахване на орлова папрат, коприва и други чрез окосяване на терена в местността „Равна река“ с площ от 8 дка. Доказано е, че периодичното унищожаване на надземната маса изтощава коренищата на орловата папрат.

През трите последователни години се извършва косене в периодите от месец юни до месец октомври, така както е предвидено в предварителния график. Извършва се  ръчна коситба от наетите работници в присъствие на експерти от парка. Окосената вегетативна маса се извозва до близкото сметище.За придвижване в парковата територия и за извозване на тревната маса се използва високо проходим автомобил и ремарке, собственост на ДПП “Сините камъни“. Оборудването, което използват наетите работници е моторна косачка, коса, лозарска ножица, вила, работно облекло и обувки, ръкавици, предпазна екипировка и платнище за изнасяне на вегетативната маса.

3

4

5

6

111