Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Tourism

дин омагьосан свят от зелени планини, пъстри поляни, фантастични легенди и ярка реалност разтваря гостоприемно вратите си за туристите и природолюбителите.

Тук в Природен парк “Сините камъни” може да се видят толкова пленителни неща, може да се поеме глътка свеж въздух, патриотичен порив и природна красота, които дълго време сгряват душата. Може да се изпита наслада от дивната природа, да се научи нещо повече за разнообразния растителен и животински свят, да се изпита тръпката на спелеолога, на алпиниста, делтапланериста, на фотолюбителя или на скиора, да се види и чуе за културно-историческото и археологическо наследство.

Природният парк е прив-лекателен за туристи традиционалисти и нетрадиционалисти, практикуващи семеен и самостоятелен туризъм, за ученици и студенти – приро-долюбители и природозащитници.

След запознаването с богатата експозиция от скали, гъби, лишеи, семена и плодове от дървесни и храстови видове, с представители на фауната и след получената информация за маршрути и програми с различна насоченост, трудност, продължителност и предложение за водачество в Информационно Посетителския център на парка, може да се поеме по туристическите пътеки.

За туристите, водени от мотива за едно изключително преживяване сред спокойствието и тишината, чистия въздух, специфичния ландшафт са подходящи маршрутите Карандила – Голяма Чаталка –Белите извори; Сливен – Карандила – Песченик – Архангела – Хайдушки извор – Бъчвата – Еньова булка – Сливен; Сливен – Равна река – Гунчов извор – Мочурите – Долапите – Сливен. Тези маршрути са подходящи и за хората с интереси към тревните и дървесни формации, към ентомологията, херпетологията, орнитологията, към фолклорната традиция на Сливенския край.

За тази група туристи, която е водена от мисълта за запознаване с видовото разнообразие на грабливите птици, на запазени руини от крепости, чието начало е положено още в римско време и късното средновековие, маршрутите: Даула – Българка – Каракютюк – Даула; Сливен – Селището – Бялата вода – Костова чешма – Каракютюк – Сливен; Сливен – Долапите – Сини вир и други предлагат чудесни условия.

За групата туристи, търсеща не само психично разтоварване, но чувство за наслада, за придобиване на нови емоционални чувства са подходящи маршрутите с огромните кварц-порфирни скали, гори, разнообразни тревни и храстови видове, водопади, пещери, скални феномени и виещи се над тях соколи, ястреби, орли, лешояди: Сливен – Карандила – Футула – Халката – Сливен; Кушбунар – Харамията – Нейково – Жеравна – Кушбунар.

Предизвикателство към хората с неравностойно положение е “Пътеката на здравето” в м.Абланово, предназначена за незрящи и хора с увредено зрение и друг вид заболявания. Съчетанието на физическите упражнения, тренирането на зрението с чистия планински въздух несъмнено ще въздейства върху физическото и психическото им състояние.

Образователната екологична пътека в м.Моллова кория е пример и място за учебна база, за екологично образование на открито. Изнесеният в естествена среда учебен процес е един вид стимулатор за младото поколение за общуване с живата природа и нейното опазване.

Не по-интересен за децата е Детски кът Кълвача, в местността Кушбунар. Тук те ще получат знания за различни дървесни и храстови видове, за различни растителни и животински видове, за това как да разпознават следите на животните, какви птичи къщички са подходящи за различните видове птици.

А за любителите на силните усещания са алпийските маршрути по високите Източни скали, пистата за делтапланеризъм , намираща се на връх Кулата, върху небезизвестния масив Сините камъни, ски-пистата в м.Даула.

Експертите от Дирекция на Природен парк „Сините камъни” предлагат и други малшрути:

• Сливен – ИПЦ – Хайдушка пътека – Карандила – Кушбунар – Кулата – Сливен. Стръмната пътека нагоре, виеща се между синьо-сиво-виолетови скали напомня за войводите Георги Трънкин, братя Бунарджи Минчоолар, Панайот Хитов, Хаджи Димитър и стотиците други борци за свобода от османско иго. Не по-малко интересен е растителния и животински свят в този район на парка – разнообразни тревни видове, габърови и букови дървета, а във висините – орли, ястреби, соколи. Невероятна гледка;

• Църква „Св.София – Хисарлъка – Долапите – Сини вир – Сливен. Един маршрут, който отвежда към най-старата история на Сливенархеологическия резерват „Туида” – крепост от втората половина на ІV век от н.е., църквата „Св.София” , известна още от VІІ век, барите и тепавиците от VІІ – VІІІ век. Маршрут привличащ и с биоразнообразието и живописната Новоселска река;

• Сливен – ИПЦ – Халката – Тютюнлюка – Голяма Чаталка – ГЛС – Сливен. Неимоверна красота. Високо издигащи се причудливи кварц-порфирни скали, символа на гр. Сливен – природната забележителност „Халката”, скалния феномен „Скалата на Смъртното наказание”, хилядника – връх Голяма Чаталка, разнообразния растителен и животински свят и широките пъстроцветни поляни предразполагат хората към отмора и размисъл за тези чудеса, които е създала природата и които трябва да се съхранят за в бъдеще;

• Сливен – Селището –„Св.Спас” – Бялата вода – Маринино градище – Тодровото аязмо – Селището – Сливен. Пътеката, част от която се движи по стар римски път, отвежда към средновековния манастир „Св.Спас” – един от 24-те манастира от Сливенската малка Света гора, крепостта Маринино градище, Тодоровото аязмо. Виеща се между гъстите сенки от дъбове, надвесените клони на череши, круши, леска и клен, води до удоволетворение и удохотворение у всеки турист, докоснал се до този кът на Природния парк „Сините камъни”, където в миналото е кипял духовен живот;

• Сливен – Андреева чешма – Змееви дупки – Сливен. Природната забележителност пещерата „Змееви дупки” и еднооменнния водопад, средновековния параклис „Св.40 мъченици”, многообразната растителност от дървета, храсти и тревни видове, прилепите могат да задоволят желанията и потребностите на туристи с различни интереси;

• Сливен – „Св.Петка” – Меча дупка – Чуката – Сливен. Един маршрут предлагащ незабравима гледка към масива „Сините камъни”, горите на Чобанов дол, водопада „Меча дупка” по река Сотирска, както и посещение на църквата „Св.Петка”, издигаща се на мястото на Сотирския манастир, строен по времето на цар Иван Асен ІІ. Това е маршрут, който очарова и пленява с красотата на този край.

За децата специалистите предлагат и различни програми и занимания на Сините камъни. Те могат да получат допълнителни знания за физикогеографските условия на парка, флората и фауната, за природните забележителности, културно-историческото и археологическо минало на този край. А учениците и студентите имат възможност, със съдействието на експертите, да правят проучвания и научни изследвания, необходими за подготовката на реферати и дипломни работи.

Ръководството на Дирекцията на природния парк непрекъснато създава приятни условия за почивка сред най-често посещаваните местности, като изгражда кътове за отдих, заслони, поставя информационни табла и насочващи табелки, показващи неповторимостта и уникалността на един от стоте национални обекта – „Сините камъни” .