Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Събитие: Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Главен експерт – биоразнообразие, природозащитна и консервационна дейност – 1 /една/ щатна бройка в административно звено ДПП “Сините камъни”

Яну
3

Протоколът може да видите от    Protokol dopusnati i NA-PP SK-gl