Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Събитие: Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: „Старши счетоводител – Бюджет, програми и човешки ресурси ” – 1 /една/ щатна бройка в Дирекция на Природен парк Сините камъни”

Яну
3

Протоколът може да видите от  Protkol dopusnati i NA-PP SK-st