Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Събитие: Посещение на деца гости на 9 ОУ “Св. Св Кирил и Методий”

Юни
3

На 03.06.2014 г. Природозащитен туристически център “Сините камъни” бе посетен от група чуждестранни ученици, гости на 9 ОУ “Св. Св Кирил и Методий”, партньори по програма “Коменски”

В центъра учениците получиха информация за защитените видове от флората и фауната. Експерти от Дирекцията представиха мерките които се предприемат за опазване, възстановяване и поддържане популациите на защитени от изчезване растения и консервационните дейности за опазване на двата вида сухоземни костенурки.

 

DSC05056

DSC05054

DSC05055DSC05057 DSC05058 DSC05061 DSC05062 DSC05063 DSC05064 DSC05065 DSC05066 DSC05067 DSC05068 DSC05069 DSC05070 DSC05071 DSC05072