Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Събитие: Очакваме гости в информационна точка на ДПП “Сините камъни” в с. Калояново

Фев
17

Очакваме гости в информационна точка на ДПП “Сините камъни” в с. Калояново, за да се проведе беседа. Темата ще е “Обща информация за ПП “Сините камъни”. На беседата ще присъстват местни граждани.