Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Събитие: Очакваме гости в информационна точка на ДПП “Сините камъни” в с. Сотиря

Фев
21

Очакваме гости в информационна точка на ДПП “Сините камъни” в с. Сотиря, за да се проведе беседа. Темата ще е “Защитени растения в ПП “Сините камъни”. На беседата ще присъстват ученици от ОУ “Св.Паисий Хилендарски” (Село Сотиря).