Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Събитие: Открит урок по екология в зала “Божур” на Природозащитен туристически център

Открит урок по екология в зала “Божур” на Природозащитен туристически център
Сеп
26

Дирекция Природен парк „Сините камъни” организира на 26 септември 2015 г. от 11.00 часа открит урок по екология. Мероприятието ще се състои в природозащитен туристически център “Сините камъни”, гр. Сливен. Идеята е участниците да научат какво представлява природния парк, каква е неговата площ, кои са основните растителни и животински видове, които могат да бъдат срещнати в него, както и какво е правилното поведение в парка, така че човешката дейност да не нанесе вреда. На участниците ще бъде разказано и за т.нар. етажи в гората – защо някои дървесни видове стават по-високи, за сметка на други, и каква е логиката в етажността на гората и парковете.

 

Събитието е в рамките на изпълнение на мероприятия от образователната програма на парковата дирекция, дейност 3.16 по Договор № DIR-5113326-С-009 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма  „Околна среда 2007-2013г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейската общност, за Проект № DIR-5113326-3-95 „Устойчиво управление и устройство на Природен парк  „Сините камъни“, гр. Сливен.