Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Събитие: Обучение по проект “Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в ПП “Сините камъни”

Юни
4

На 04.06.2014г. в залата на Природозащитен туристически център Сливен се проведе обучение за прилагане на преки консервационни и научни мерки за опазване на костенурките, в което участваха експерти на Дирекцията на парка, РДГ и ДГС Сливен. Обучителният семинар бе по дейност „ Консервационни дейности за опазване на двата вида сухоземни костенурки – Testudo graeca  и Testudo hermanni” по проект: „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк “Сините камъни”.

Теоретичната част от обучението се състоеше в представяне на Система за мониторинг и изграждане на база данни за костенурките на територията на Природен парк „Сините камъни“; методи за маркиране и снемане на морфометрични данни; въведение в радио-проследяването като метод за изследване.

За лектор бе поканен Иво Иванчев – създател и управител на Фондация Геа Челониа – първата неправителствена организация в България, посветена на проблемите по опазване и изучаване на костенурките. Участниците бяха запознати с работата на Центъра за сухоземни костенурки  в с.Баня, община Несебър, където временно пребивават и се лекуват костенурки, с цел освобождаването им в природата. Господин Иванчев донесе 3 костенурки от региона на Сливен, които са му били предадени за възстановяване  вследствие на механични увреждания на корубата, които по-късно бяха освободени в района на Маара дере.

В практическата част бе показан начинът и методиката на маркиране на сухоземни костенурки, изготвяне на индивидуален паспорт на всеки екземляр, радиопроследяване и освобождаване на костенурки в природата.

Стана ясно, че основните заплахи и лимитиращи фактори за развитието на тези животни  са костенуркоядството, нелегалното събиране и търговия с цел отглеждане като домашни любимци, изработване на сувенири и нарушаване на местообитанията им. Експертите споделиха, че в Световен мащаб костенурките са едни от най-застрашените видове, 48 % от всички известни 320 вида са на границата на изчезване.

DSC_1524

DSC_1521

DSC_1514

DSC_1501

DSC_1493

DSC_1484