Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Събитие: Конкурс “Природни забележителности в Природен Парк “Сините камъни”

Конкурс “Природни забележителности в Природен Парк “Сините камъни”
Фев
22

ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК „СИНИТЕ КАМЪНИ”

ЗА СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

НА ТЕМА: “ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В ПРИРОДЕН ПАРК “СИНИТЕ КАМЪНИ”

*МАКЕТ НА ПРИРОДЕН ФЕНОМЕН – 40/40/40

*РИСУНКА ; АПЛИКАЦИЯ ( С ПРИРОДНИ МАТЕРИАЛИ)

*ХУДОЖЕСТВЕНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ (ЕСЕ, РАЗКАЗ И ДР.)

*ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: 1-4 КЛАС, 5-7 КЛАС, 8-12 КЛАС

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ В ДИРЕКЦИЯТА НА ПП “СИНИТЕ КАМЪНИ”

С ОБОЗНАЧЕНИ ИМЕНА, УЧИЛИЩЕ И КЛАС  – 28.03.2013г.