Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Събитие: Запознаване на подрастващите със защитените видове от флората и фауната на Природен парк “Сините камъни”

Юни
8

Важно е подрастващите да се запознават със защитените видове от флората и фауната на Природен парк “Сините камъни”. Така те научават как не само да се любуват на природата, но как и да я опазват и съхраняват.