Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Новини

Поставяне на табло – Малък креслив орел

На 13.06.2019 г. служители от ДПП “Сините камъни” поставиха информационно табло за малкия креслив орел в м. “Гребенец”. Малкият креслив орел гнезди в м. “Гребенец” и е птица от европейско природозащитно значение. За нас е…
прочети още

Еко студио при ОУ “Христо Ботев”

На 04.06.2019 г. ученици от ОУ “Христо Ботев” предаваха “на живо” от зала “Божур” в административната сграда на ДПП “Сините камъни”. Учениците има своите роли – “репортери” и “билки”. “Репортерите” разпитваха “билките” за техните имена…
прочети още

Мониторинг на растения в ПП “Сините камъни”

На 14.05 и 15.05, служители от ДПП “Сините камъни” извършиха мониторинг на защитени растения на територията на ПП “Сините камъни”.     Червен божур – м. “Равна река”   Боров салеп - под вр. “Песченик” Маймунски…
прочети още

Мониторинг на горска съсънка и паяковидна пчелица

Днес, 25.04.2019 г., служители от ДПП “Сините камъни” проведоха мониторинг на горска съсънка и паяковидна пчелица около “Гаговец” и “Каракютюк” на територията на ПП “Сините камъни”. И двете растения са защитени видове, молим Ви не…
прочети още

Посещение в ИТ Сотиря

Днес, в ИТ Сотиря имахме малки посетители. Сладурите бяха запознати с някои факти за ПП “Сините камъни”. Децата задаваха интересни въпроси и показаха завидна любознателност.  

Засаждане на фиданка до ПТЦ “Сините камъни”

Днес, на гости ни бяха ученици от ОУ “Христо Ботев” – гр. Сливен. Децата засадиха фиданка, изкопаха няколко дупки и поиграха на няколко игри в духа на Деня на Земята. Радваме се на техните инициативност…
прочети още

Световен ден на Земята – 22 април 2019 г.

Днес, по случай Световния Ден на Земята, бяхме част от празника в ОУ “Свети Паисий Хилендарски” с. Сотиря. Децата бяха подготвили вдъхновяващо слово, а след това поиграхме на няколко игри в духа на природата. За…
прочети още

“Млад природолюбител”

Днес, на гости ни бяха ученици от ОУ “Димитър Петров”. Темата на презентацията беше “Млад природолюбител”. Децата се запознаха с природните богатства на ПП “Сините камъни”, за да ги обикнат и пазят, гл. експерт “БПКД”…
прочети още

“Лесовъд за един ден”

Днес, 12.04.2019 г. на полянката на „Моллова гора” имаше празник. За поредна четвърта година Дирекцията на Природен парк „Сините камъни” съвместно с колегите си от РДГ – Сливен, ЮИДП – Сливен и ТП на ДГС…
прочети още

Засаждане на дръвче в ДГ “Синчец” по случай “Седмица на гората” 2019 г.

Във връзка с отбелязването на “Седмица на гората” 2019г., на 02.04.2019 г. служители от ДПП “Сините камъни” и 20 деца от ДГ “Синчец”, гр. Сливен засадиха дръвчета на територията на детската градина. Главен експерт “БПКД”…
прочети още