Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Новини

Връщане на свобода

На 26 февруари 2014 г. природозащитници от СНЦ „Зелени балкани” съвместно с експерти от ДПП „Сините камъни” към ИАГ освободиха в защитена зона „Каменски баир” край град Сливен, млад Царски орел (Aquila heliaca). Птицата, представител…
прочети още

Презентация на тема “Защитени видове от флората и фауната в ПП “Сините камъни””

    На 19 февруари 2014 г. експерти по екология и биоразнообразие от Дирекция Природен парк “Сините камъни”, проведоха презентация на тема “Защитени видове от флората и фауната в ПП “Сините камъни””. Презентацията  бе изнесена пред шестокласници…
прочети още

Публична покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на външен експерт, който да изпълнява длъжността „Ръководител проект“ към екипа за управление на проект: „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни“ по приоритетна ос 3 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз”.

Publichna pokana-rakovoditel Prilojenie_1- Deklaracia 47 al.1.1 al.2.2 Prilojenie_2- Deklaracia 47 al.5.1 Prilojenie_3- oferta Prilojenie_4 – Cenova oferta Prilojenie_5-Proekt na dogovor Prilojenie_6 – avtobiografiq Prilojenie_7- lichni danni Prilojenie_8 – zapozn usl proektodog Prilojenie_9-Metodika za ocenka Prilojenie_10-Tehnichesko…
прочети още

Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за извършване на текущ одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни” гр. Сливен”.

public invitation audit Sliven Upravlenie

Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за извършване на текущ одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Определяне на изпълнител за извършване на текущ одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк „Сините камъни“.

public invitation audit Sliven Mestoobitaniya

ДПП „Сините камъни” проведе ученическо състезание

ДПП „Сините камъни” проведе ученическо състезание

На 12 Октомври 2013г. Дирекция Природен парк „Сините камъни” към Изпълнителна агенция по горите, проведе за четвърти път ученическото състезание „На Сините камъни” в местността Моллова кория. Седмокласници от три сливенски училища премериха сили в…
прочети още

Направена бе първа копка за изграждането на нов природозащитен център „Сините камъни“

Направена бе първа копка за изграждането на нов природозащитен център  „Сините камъни“

На 12.08.2013 г. с тържествена церемония и водосвет, отслужен от Сливенския митрополит Йоаникий, беше направена първа копка за изграждане на сграда за природозащитен туристически център „Сините камъни“. Събитието беше организирано от ДПП „Сините камъни” към…
прочети още

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВА ОФЕРТА ПО ЗОП

ДО  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ                                                                                                                                                                            ОТНОСНО: Провеждана открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни растителни видове на територията на ДПП Сините камъни“ гр….
прочети още

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВА ОФЕРТА ПО ЗОП

                                                                ДО  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ                                                                                                                                                                              ОТНОСНО: Провеждана открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ““Mерки за възстановяване и поддържане на биотични компоненти  на територията на ПП “Сините камъни”…
прочети още

ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ПО ЗОП

ДО  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ                                                                                                                                                                              ОТНОСНО: Провеждана открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изграждане на сграда за Природозащитен туристически център”, която се провежда по реда и условията на…
прочети още