Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

Aнкета за разпространението и числеността на популацията на Планинския кеклик ( Alectoris graeca graeca, Meisner,1804)

В края на Март месец започнаха теренните проучвания за актуализация на данните за разпространението и числеността на популацията на Планинския кеклик ( Alectoris graeca graeca, Meisner,1804).
В тази връзка Ви молим да се включите в процеса по събиране на информация за вида, като попълните онлайн анкета:
Aнкета за разпространението и числеността на популацията на Планинския кеклик ( Alectoris graeca graeca, Meisner,1804)

Проучванията ще се осъществяват на територията на почти цялата страна, приоритетно във високопланински местообитания, на общата площ от над 12 000 кв.км. Данните, събрани при теренните проучвания през размножителния период, данните от зимния сезон, от фотокапани, поставени специално за проекта и всякаква информация, която можем да съберем с други методи за разпространението на вида, за състоянието на популацията, за заплахите, влияещи на числеността му – ще бъде използвана за изготвяне План за действие на вида.
Повече информация може да намерите в сайта на Зелени Балкани https://greenbalkans.org/Anketa-za-razprostranenieto-na-planinskiya-keklik-Alectoris-graeca–1-7197, от където анкетата може да бъде разпечатана за попълване на хартия и изпратена сканирана на електронна поща.

Благодарим на всички, които допринасят за събиране на информацията!

0 Коментара

Остави отговор