Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

28.11.2014 г.- 34 години от обявяването на Природен парк “Сините камъни”

28.11.2014 г.- 34 години от обявяването на Природен парк “Сините камъни”

Днес, 28.11.2014 г. се навършват 34 години от обявяването на Природен парк „Сините камъни” към Изпълнителната агенция по горите. На същата дата 1980 г. със Заповед № 893 на Комитета за опазване на околната среда към Министерски съвет е обявен Народен парк „Сините камъни”. Целта за създаването му е съхраняването на забележителното биоразнообразие в тази част на Стара планина, както и опазването на характерния ландшафт. През 2002 г. площта на парка се е увеличила и понастоящем възлиза на 11 380,8 хектара. Съгласно критериите и показателите на Международния съюз за защита на природата (IUCN) Природен парк „Сините камъни” отговаря на V-та категория – Защитени ландшафти и природни паркове. В парка е обособен резерват „Кутелка” с площ от 708,9 хектара.

Дирекцията продължи работа по двата европейски проекта „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк “Сините камъни” и проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. От тази година администрациятя на парка е в нова сграда, построена по европейски проект.

През 2014 г. продължи и активната работа с ученици от сливенските училища. За пета поредна година се организира и проведе традиционното ученическо състезание „На Сините камъни” в м. Моллова кория. С участието на много доброволци, природолюбители и приятели преминаха традиционните пролетно и есенно почиствания. Поставени бяха нови кътове за отдих на територията на парка.
Всички тези прояви имаха за цел да насочат вниманието на обществото към многообразието и съхраняването на природното богатство на парк „Сините камъни” за следващите поколения – каквато е била и първоначалната идея при обявяването на тази защитена територия.

 

0 Коментара

Остави отговор