Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

Работна среща по проект „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк „Сините камъни”, финансиран от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”

На 06 март 2014 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Ректората на Тракийски университет гр. Стара Загора се проведе работна среща за напредъка на проекта с представители на Изпълнителя по обществена поръчка с предмет „Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни растителни видове на територията на ДПП „Сините камъни” – Аграрен факултет към Тракийски университет. Проектът е финансиран от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г. “. В срещата участие взеха експерти от парка, преподаватели в университета и студенти. Презентации за напредъка по проекта представиха Радослава Алексиева – координатор на проекта и доц. Нели Грозева – ръководител на екипа на Изпълнителя. Участниците проведоха дискусия по изпълнение на дейностите, обсъдиха идеи за бъдещи съвместни проекти. Форумът бе открит официално от проф. Радослав Славов – декан на Аграрния факултет, който отправи предложение за разширяване партньорството с ДПП „Сините камъни” и за възможността за провеждане на студентски практики на територията на парка. Ръководството на дирекцията, г-жа Мустафова изрази увереност, че в лицето на екипа на Аграрния факултет, работещ по настоящия проект, намира коректен и надежден партньор, който допринася изключително много за постигане целите на парка и благодари за професионализма и доброто сътрудничество.

DSC01255

DSC01273

DSC01301

DSC01306

0 Коментара

Остави отговор