Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

Пускане на Царски орли

Пускане на Царски орли

Днес  14.10.2014 г. в околностите на село Камен бяха пуснати на свобода 3 птици от вида Царски орел, излекувани в Спасителен център за диви животни гр. Стара Загора. В инициативата участваха представители на СНЦ Зелени Балкани, Община Сливен, РДГ Сливен и Дирекция на Природен парк “Сините камъни”. Събитието беше отразено от сливенски и национални медии.

Христина Клисурова – ветеринарен лекар в СНЦ Зелени Балкани разказа накратко историята на излекуваните от тях птици. Две от тях имаха поставени радиопредаватели с цел проследяване на по нататъшното им развитие.

През тази година Зелени Балкани са наблюдавали 25 двойки от вида Царски орел. Общо шест птици от този рядък вид са излекувани и пуснати на свобода през 2014 г. благодарение усилията на специалистите от Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.

Царският орел (Aquila heliaca) е световно застрашен вид. Включен е в приложение 1 на Директивата за птиците, приложение 3 на Бернската конвенция, Бонската конвенция, Червената книга на България.

Днес усилията на СНЦ Зелени Балкани са насочени към  проучване и редовно наблюдение на всички известни гнезда, охрана на застрашените гнезда по време на размножителния период, спасяване на бедстващи царски орли и последващо лечение и възстановяване в Спасителния център за диви животни.DSC05386

DSC05390

DSC05395

DSC05420

DSC05436

DSC05460

DSC05464

DSC05472

0 Коментара

Остави отговор