Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

Пресконференция по проект “Устойчиво управление и устройство на ПП “Сините камъни”

Пресконференция по проект “Устойчиво управление и устройство на ПП “Сините камъни”

 

Днес 16.09.2014 г. в зала „Божур” на Природозащитен туристически център „Сините камъни” се проведе пресконференция на тема: Отчитане на дейности по проект „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Сините камъни”.

Проектът е финансиран от Оперативна програма Околна среда и е на стойност 3 680 687,86 лв.

Целта бе да се информира широката общественост за хода на основните дейности по проекта.

 

Ръководителя на проекта г-н Ивайло Станев представи обобщаваща информация за напредъка по проекта.

 

Г-жа Анелия Павлова, ръководител на дейности, изпълнявани от Обединение „Кутелка“, информира за извършените до момента мерки за възстановяване и опазване на биоразнообразието на територията на парка.

Стана ясно, че от поставените през зимния период 600 бр. къщички за видове насекомоядни, застрашени от изчезване птици, почти 30% са заети още през първата година. Тяхното поставяне бе със съдействие на ученици от сливенските училища, съпроводено с мащабна образователна кампания. Осигуряването на подходящи за видовете голям синигер, син синигер, полубеловрата мухоловка местообитания допринася за благоприятното екологично състояние на горите, като са подбрани подходящи места с дървесни видове, които страдат от вредители. Поставени са и 150 бр. къщички за нощни грабливи птици. Продължава проследяването на маркирани с радиопредаватели нощни грабливи птици от видовете улулица и горска ушата сова.

По дейността, свързана с консервационните мерки за опазване на прилепите са поставени 150 бр. къщички за тях. Маркирани са и прилепи с трансмитъри с цел проследяване.

Продължават дейностите по поддържане на тревните хабитати в местностите Каракютюк и Голямата чука.

 

Г-н Борислав Борисов, координатор Биоразнообразие по проекта, информира присъстващите за стартирането на дейността, която включва обособяване на 4 специализирани тематични маршрута на територията на парка.

 

  • Дендрологичния маршрут се предвижда в м. Абланово. Към настоящия момент са поставени информационни табели за начало и край на маршрута. Ше бъдат обозначени с информационни табели 20 вида дървета и храсти.
  • Историческия маршрут започва от м. Селището до вр. Българка. Обозначен е с информационни табели за начало и край. Предстои маркиране на пътеката и поставяне на указателни табели за исторически обекти в района.
  • Орнитологичен маршрут – започва от м. Селището до м. Каракютюк. По трасето му са поставени информационни табла тип определители, носещи информация за видовете срещащи се в района.
  • Конен маршрут – преминава по билната част на планината. Ще бъде обозначен с маркировка и указателни табелки със съдействието на представители на Федерацията по конен спорт.

Предвидено е издаването на информационни материали за 4те специализирани пътеки.

Във връзка със спрените европейски средства по ОП ”Околна Среда” и необходимостта от разплащане с национални средства директора на парка, г-жа Мустафова, сподели, че към момента са изплатени около 1/3 от общата стойност на проекта, като извършените разходи от изпълнители по вече приключили договори се очаква да бъдат одобрени от финансиращия орган. Информира също така, че след анализ и преценка на нестартиралите към момента дейности ще бъдат редуцирани с 20%.

DSC_0520

DSC_0494

DSC_0495

DSC_0503

DSC_0512

DSC_0515

DSC_0518

0 Коментара

Остави отговор