Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

Отчитане изпълнението на проект “Устойчиво управление и устройство на ПП “Сините камъни”, финансиран от Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013»

Отчитане изпълнението на проект “Устойчиво управление и устройство на ПП “Сините камъни”, финансиран от Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013»

На 02.04.2015 г. в  зала “Божур” на Природозащитния туристически център на ДПП “Сините камъни” гр. Сливен се проведе пресконференция на тема: “Отчитане изпълнението на проект “Устойчиво управление и устройство на ПП “Сините камъни”, финансиран от Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013».

Целта на събитието бе да се информират медиите и широката общественост за напредъка по проекта, за възникналите трудности и проблеми, както и да се представят предстоящите дейности.

Пресконференцията откри г-жа Даниела Иванова – ръководител на проекта като представи информация за изпълнението на конкретни договори по проекта и какво предстои да се изпълни. Срокът за изпълнение на проекта се удължи до 31.10.2015г.

г-жа Елена Стоева, представител на Обединение „Кутелка“, презентира извършените мерки за възстановяване и опазване на биоразнообразието на територията на парка.

г-жа Нели Грозева – ботаник, презентира етапите свързани с изработката на хербарийна сбирка.

г-н Николай Симов – ентомолог, представи ентомологичната сбирка, която изготви по проекта.

Хербарийната и ентомологичната сбирки са изложени в зала “Божур” на Природозащитния туристически център на ДПП “Сините камъни” гр. Сливен и могат да бъдат видяни от всички заинтересовани лица.

0 Коментара

Остави отговор