Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

Опръстеняване на пойни птици и участие в международния ден за наблюдение на брадатия лешояд над Сливен

Опръстеняване на пойни птици и участие в международния ден за наблюдение на брадатия лешояд над Сливен

На 14-ти октомври Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ проведе опръстенителна акция – полеви камп (лагер), със съдействието на експерти от Зелени Балкани пред 15 ученици от 5-ти, 9-ти, 12-ти клас и техния преподавател Росица Делчева. Акцията се проведе в района на волиерата за адаптация и освобождаване на лешояди – стопанисвана от Зелени Балкани, на територията на ПП „Сините камъни“. Чрез поставената зрителна тръба наблюдаваха и за присъствието на брадати лешояди, понеже този ден се отбеляза и като международен за преброяването на този важен вид, за чието връщане работи проект „Живот за брадатия лешояд“.Благодарение на професионални опръстенители – колеги от ДПП „Сините камъни“ и експерти от Зелени Балкани – подготвиха специална сенчеста шатра, където се извърши показното опръстеняване на пойни птици. Предварително бяха разпънати мрежи в подходящи местообитания наблизо. Птиците, които се улавяха, бяха бързо отплитани и чрез съдействието на полеви определители се записваха латинските наименования на видове, пол, възраст и номер на пръстена. Някои от видовете, които се уловиха са – зеленика, дроздове, кълвачи, чинки, косове и други пойни птици.

Присъстващите ученици станаха членове на клуб “Барабатус” и получиха печат за участие в мероприятието.

По време на обучителния полеви лагер, учениците участваха и в международното преброяване на брадатия лешояд, като се сменяха да наблюдават със зрителна тръба площадката за подхранване, волиерата за разлитане и района наоколо за различни видове лешояди. През деня бяха отбелязани единствено два белоглави лешояда, както и обитателите на волиерата – белоглави и черни лешояди. Надяваме се в следващите години да успеем да отбележим наличието и на брадати лешояди на територията на България.

Опръстеняването се извършва съгласно изискванеята на природозащитното законодателство в рамките на получено от МОСВ разрешително То изисква специални знания и умения, а пръстените, които се поставят на всяка една птица са осигурени и заведени в регистър на Българската орнитологична централа към БАН. За всеки пръстен се записва информация, кога и на каква птица е поставен. Това дава възможност да се събира важна научна информация за птиците, за тяхното поведение, миграции, продължителност на живота, гнездови райони и др. Много от птиците не могат да бъдат наблюдавани отблизо по никакъв друг начин освен при опръстеняване. Важно е обаче опръстеняването да се извършва от специалисти, които знаят как да уловят и опръстенят птицата без да наранят нито нея нито себе си. По-голямата част от птиците в България са редки и защитени видове и всяко тяхно неправомерно улавяне, убиване или задържане е наказуемо и се преследва според нормативната уредба на Република България.

Снимките са предоставени от ДПП “Сините камъни”

За контакти:
ДПП „Сините камъни“:
Красимир Цуцов – Koординатор за дейностите на ДПП “Сините камъни” по проект; моб. тел. +359885824803
Зелени Балкани:
Ивелин Иванов – ръководител проект; моб. тел: +359887589995; e-mail: iivanov@greenbalkans.org
Симеон Марин – координатор природозащитни дейности; моб. тел: +359889223173; e-mail: smarin@greenbalkans.org

logo_project_bg
https://vultureslife.greenbalkans.org/Oprastenyavane-na-poyni-ptitsi-i-uchastie-v-mezhdunarodniya-den-za-nablyudenie-na-bradatiya-leshoyad-nad-Sliven-1-8102

 

0 Коментара

Остави отговор