Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

Обикновен мишелов в ДПП “Сините камъни”

Днес в Дирекция Природен парк “Сините камъни” се появи неочакван гост. Обикновен мишелов (Buteo buteo) – средноголяма дневна граблива птица от семейство Ястребови. Среща се в цяла България и се храни с дребни гризачи, но също така и с насекоми, земни червеи, влечуги и др. Гнезди в короните на дърветата, снася 2-4 яйца.
Дължина на тялото: 46-58 см.
Размах на крилата: 110 – 132 см.

0 Коментара

Остави отговор