Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

“Лесовъд за един ден”

Днес, 12.04.2019 г. на полянката на „Моллова гора” имаше празник. За поредна четвърта година Дирекцията на Природен парк „Сините камъни” съвместно с колегите си от РДГ – Сливен, ЮИДП – Сливен и ТП на ДГС – Сливен организираха за осемдесет петокласника от училищата СУ” Константин Константинов”, ОУ „Христо Ботев”, ОУ „Панайот Хитов” и СУ „Пейо Яворов” мероприятието „Лесовъд за един ден”. Децата бяха запознати с лесовъдската професия. Разбраха колко е важна тя, за да може гората да се запази, даже да стане по-хубава, а също така да има и стопанско предназначение. Колегите лесовъди от четирите организации им показаха как се работи с клупа, как могат по кръговете на дървесината да определят годините на дървото. След това петокласниците имаха възможност да вземат участие в екологични интерактивни игри. След това горски инспектори от ДПП “Сините камъни”, РДГ – Сливен, ЮИДП – Сливен и ДГС – Сливен повозиха децата в служебните автомобили и им разказаха подробно за професията си. Накрая естествено беше направена и обща снимка за спомен. А на снимката всички бяха много красиви, защото бяха облечени с тематични фанелки ” Лесовъд за един ден” и обкичени с медали “Седмица на гората 2019 г.”

0 Коментара

Остави отговор