Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

Занимание на открито, посветено на живата природа!

Занимание на открито, посветено на живата природа!

Дирекция Природен парк „Сините камъни” към Изпълнителната агенция по горите организира на 19 септември 2015 г. занимание на открито, посветено на живата природа. Мероприятието се състоя в местността „Слънчева поляна“. Присъстваха ученици от различни сливенски училища и им беше разказано за основните  животински и растителни видове, които могат да бъдат срещнати на територията на парка. Обърнато беше специално внимание и на насекомите и пеперудите, които са активни в този сезон. След като получиха богата информация за биоразнообразието в парка продължихме с поход до водопад Футула. Подготвени баха и работилнички за творчество, където с богато въобръжение и голямо старание учениците изработиха и картички от природни материали, които сами събраха по време на похода. Всички деца получиха награди – книжки, моливи, раници.

Събитието е в рамките на изпълнение на мероприятия от образователната програма на парковата дирекция, по Договор № DIR-5113326-С-009 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма  „Околна среда 2007-2013г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейската общност, за Проект № DIR-5113326-3-95 „Устойчиво управление и устройство на Природен парк  „Сините камъни“, гр. Сливен.

0 Коментара

Остави отговор