Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ проведе опръстенителна акция – полеви камп (лагер), със съдействието на експерти от Зелени Балкани по проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE

Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ проведе опръстенителна акция – полеви камп (лагер), със съдействието на експерти от Зелени Балкани по проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE

На 8-ми декември, за втори пореден път, Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ проведе опръстенителна акция – полеви камп (лагер), със съдействието на експерти от Зелени Балкани пред  ученици от Профилирана природо – математическа гимназия „Добри Чинтулов” и техния преподавател Росица Делчева. Акцията се проведе във волиерата за адаптация и освобождаване на лешояди – стопанисвана от Зелени Балкани, на територията на ПП „Сините камъни“ . Дейността се осъществява в рамките на проект „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE)

Ръководителят на   проекта „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) Ивелин Иванов изнесе запленяваща лекция за десетилетните усилия за  завръщането на белоглавите лешоядите (Gyps fulvus), черния лешояд (Aegypius monachus) и предстоящите дейности за завръщането на брадатият лешояд (Gypaetus barbatus).

След това Красимир Цуцов – Координатор за Дирекция на Природен парк „Сините камъни”, разказа на учениците за дейностите от страна на парковата дирекция за завръщането на лешоядите от 2009 г. до настоящия момент и бъдещите дейности свързани с проекта.

Благодарение на професионални опръстенители – експерти от Зелени Балкани – бяха поставени крилометки и пръстени на два белоглави лешояда (Gyps fulvus). Някои от учениците взеха участие в акцията по опръстеняването.
Присъстващите ученици са  членове на клуб “Барабатус” и получиха печат за участие в мероприятието.

Опръстеняването се извършва съгласно изискванеята на природозащитното законодателство в рамките на получено от МОСВ разрешително То изисква специални знания и умения, а пръстените, които се поставят на всяка една птица са осигурени и заведени в регистър на Българската орнитологична централа към БАН. За всеки пръстен се записва информация, кога и на каква птица е поставен. Това дава възможност да се събира важна научна информация за птиците, за тяхното поведение, миграции, продължителност на живота, гнездови райони и др. Много от птиците не могат да бъдат наблюдавани отблизо по никакъв друг начин освен при опръстеняване. Важно е обаче опръстеняването да се извършва от специалисти, които знаят как да уловят и опръстенят птицата без да наранят нито нея нито себе си. По-голямата част от птиците в България са редки и защитени видове и всяко тяхно неправомерно улавяне, убиване или задържане е наказуемо и се преследва според нормативната уредба на Република България.

 

viber_изображение_2023-12-10_09-43-48-611

370330316_315390041336193_1538804943239262176_n

viber_изображение_2023-12-12_13-10-19-621 viber_изображение_2023-12-12_13-08-43-844 – Копие viber_изображение_2023-12-12_13-08-43-056 – Копие 385527911_1790982161360919_3997293847658832777_n – Копиеlogo_project_bg

 

За контакти:
ДПП „Сините камъни“:
Красимир Цуцов – Koординатор за дейностите на ДПП “Сините камъни” по проект; моб. тел. +359885824803
Зелени Балкани:
Ивелин Иванов – ръководител проект; моб. тел: +359887589995; e-mail: iivanov@greenbalkans.org
Симеон Марин – координатор природозащитни дейности; моб. тел: +359889223173; e-mail: smarin@greenbalkans.org

 

0 Коментара

Остави отговор