Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Предстоящи

Юли
25

Дейност 4. Възстановяване и поддържане местообитанието на Червен божур (Paeonia peregrinaMill.) в м. „Равна река“по проект No 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма околна среда

Дейност 4. Възстановяване и поддържане местообитанието на Червен божур (Paeonia peregrinaMill.)...
Юли
17

Дейност 3 „Опазване и поддържане местообитанието на балканския ендемит Dactylorhiza kalopissii Е. Nelson (Калописиева дактилориза) “ с предмет “Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни растителни видове на територията на ПП “Сините камъни” гр. Сливен”, по проект No 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма околна среда

Дейност 3  „Опазване и поддържане местообитанието на балканския ендемит Dactylorhiza kalopissii...
Юли
10

Дейност 2 „Възстановяване, поддържане и опазване местообитанията на българския ендемит Tulipa urumoffii Hayek“ с предмет “Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни растителни видове на територията на ПП “Сините камъни” гр. Сливен”, по проект No 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитания и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк Сините камъни“, финансиран от Оперативна програма околна среда

Дейност 2 „Възстановяване, поддържане и опазване местообитанията на българския ендемит Tulipa...