Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Предстоящи

Яну
18

ДПП „Сините камъни” ще представи нов проект за устойчивото управление и устройство на парка

На 18.01.2013 г. от 11:00 часа в залата на Пресклуб Сливен ще се проведе встъпителна пресконференция (среща), във връзка с предстоящото изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.