Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

15 и 16 март 2014 г.

На 15 март 2014 г. експерти от Дирекцията на природен парк „Сините камъни” към Изпълнителна агенция по горите проведоха открит урок в местността „Долапите“  с четвъртокласници от XII ОУ „Елисавета Багряна” – гр. Сливен, от…
прочети още

Работна среща по проект „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк „Сините камъни”, финансиран от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”

На 06 март 2014 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Ректората на Тракийски университет гр. Стара Загора се проведе работна среща за напредъка на проекта с представители на Изпълнителя по обществена поръчка с…
прочети още

Връщане на свобода

На 26 февруари 2014 г. природозащитници от СНЦ „Зелени балкани” съвместно с експерти от ДПП „Сините камъни” към ИАГ освободиха в защитена зона „Каменски баир” край град Сливен, млад Царски орел (Aquila heliaca). Птицата, представител…
прочети още

Презентация на тема “Защитени видове от флората и фауната в ПП “Сините камъни””

    На 19 февруари 2014 г. експерти по екология и биоразнообразие от Дирекция Природен парк “Сините камъни”, проведоха презентация на тема “Защитени видове от флората и фауната в ПП “Сините камъни””. Презентацията  бе изнесена пред шестокласници…
прочети още

Публична покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на външен експерт, който да изпълнява длъжността „Ръководител проект“ към екипа за управление на проект: „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни“ по приоритетна ос 3 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз”.

Publichna pokana-rakovoditel Prilojenie_1- Deklaracia 47 al.1.1 al.2.2 Prilojenie_2- Deklaracia 47 al.5.1 Prilojenie_3- oferta Prilojenie_4 – Cenova oferta Prilojenie_5-Proekt na dogovor Prilojenie_6 – avtobiografiq Prilojenie_7- lichni danni Prilojenie_8 – zapozn usl proektodog Prilojenie_9-Metodika za ocenka Prilojenie_10-Tehnichesko…
прочети още

Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за извършване на текущ одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни” гр. Сливен”.

public invitation audit Sliven Upravlenie

Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за извършване на текущ одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Определяне на изпълнител за извършване на текущ одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк „Сините камъни“.

public invitation audit Sliven Mestoobitaniya

ДПП „Сините камъни” отбеляза Европейската нощ на прилепите

ДПП „Сините камъни” отбеляза Европейската нощ на прилепите

Дирекция на Природен парк „Сините камъни” към Изпълнителна агенция по горите отбеляза за първа година Европейската нощ на прилепите на 25 октомври 2013 г., (петък) от 16.00 часа в градската градина на Сливен и продължи…
прочети още

Четвърти Национален фестивал на лешоядите 2013г.

Четвърти Национален фестивал на лешоядите 2013г.

В Сливен се проведе четвърти Национален фестивал на лешоядите с подкрепата на Дирекция на природен парк „Сините камъни” към Изпълнителната агенция по горите и Сдружение с нестопанска цел „ Зелени Балкани“. Инициативата е част от…
прочети още

Tрадиционно есенно почистване на Природен парк „Сините камъни”

Tрадиционно есенно почистване на Природен парк „Сините камъни”

На 19.10.2013г. се проведе традиционното есенно почистване на Природен парк „Сините камъни” към Изпълнителната агенция по горите. Сборен пункт за всички доброволци беше Информационно-Посетителския център на парка в началото на Хайдушката пътека.  Над 25 ученици…
прочети още