Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Църкви

Църква „Св.София”

Архитектурата й е съвършено различна от характерната за Възраждането трикорабна псевдобазилика. Частично поправена и цялостно дооформена, съществуваща до 1830 година средновековна църква. За съществуването й се споменава още в средата на VІІ век.

За ранното й строителство говори и факта, че в началото на ХІХ век върху кубето й имало израснало вишнево дърво. След реставрирането й през по-миналия век западната част е била удължена. Сега представлява еднокорабна едноабсидна засводена църква с масивен градеж. Най-оригиналната част е куполът – представлява съчетание от две блюда с различни кривини, разграничени от профилиран корниз (рядко срещана конструкция през Възраждането).

Основният обем е увенчан със слабо профилиран измазан холкелен корниз. А фасадното решение на църквата, както й обемното й изграждане се характеризират с простота, която засилва монументалното й въздействие. Обявена е за културен паметник.

Към църквата е имало килийно училище, което сега не съществува.

————————————————————————————————————
Църква „Св.Димитър”

Строена през 1831 година вероятно от майстори на Брациговската строителна школа. Представлява трикорабна псевдобазилика, характерна за Възраждането. Отражение от ранната дата на строежа е закопаването с около 0,80 – 1,00 м в земята, с което превес получава хоризонталната компонента. В западната част е развита емпоария (парапетът е съчетание от две прави и едно полукръгло средно поле и плътно измазана). Броят на колоните е по седем в ред. Височината на кораба не е голяма, което придава чувство на потиснатост. За обогатяване на интериора допринасят художествено изработените тавани, различно разчленените и декорирани капители на колоните с растителни и геометрични мотиви.

Най-силно художествено въздействие оказва иконостасът, изработен изцяло в резби с висок релеф, с издълбани с едро длето предимно растителни мотиви, от типа на Дебърската резбарска школа.

Към църквата има църковен хор. Сградата е културен паметник.

————————————————————————————————————
Църква „Св.Николай Чудотворец”

Съградена 1834 година върху основите на стара църква. Представлява трикорабна псевдобазилика, но за разлика от храм “Св.Димитър” е с по-високо двуетажно предверие (строено от майстор Тодор Карахристов от Сливен). Градежът е изцяло масивен, а броят на колоните е по шест в ред. Дървеният парапет е вълнообразен. Освен богатата дърворезба в средата на свода на централния кораб има запазена част от първоначалния стенопис, представляваща “Вседържателя” в медальон от други религиозни сцени. Амвонът, владишкият трон, една резбарска олтарна врата и една рамка на икона с художествена изработка също допълват богатството на интериора. Особен интерес представлява външното оформление на преддверието. С удачните си пропорции и фасадното си членение излъчва ренесансово спокойствие и монументалност. Живописта на храма е от началото на ХVІІІ век, но днес голяма част от иконите са подновени.

Към църквата е имало взаимно училище, което сега не съществува. Църковните служби се придружават с църковен хор. Сградата е културен паметник.

Храмът е в непосредствена близост до Къщата–музей “Хаджи Димитър”.

————————————————————————————————————
Църква „Св. Богородица”

Посторена през 1894 година по италиански проект. Намира се в една от шестте махали в миналото, намиращи се в централната част на Сливен, известна като “Делибалта”. Била е ядро на махалата.

През двора й са протичали две вади, едната идваща от Селишка река през водохранилището на Добри Желязков Фабрикаджията. Характерен за храма е градежът от бигор и айтоски камък. Изключително интересен е иконостасът – вероятно правен от Папавитанови Йоаникий, следовник на Тревненската школа. Днес горният иконостас е изработка на сливенския художник Атанас Кавръков.

Църквата е обявена за културен паметник.