Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Архиви за юли, 2014

Световно-застрашен вид гнезди в поставените на територията на Природен парк „Сините камъни” къщички по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни“.

Световно-застрашен вид гнезди в поставените на територията на Природен парк „Сините камъни” къщички по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни“.

    Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. Референтен номер: BG 161PO005/11/3/3.2/06/27. Идентификационен…
прочети още

Практика по ботаника и зоология в ПП “Сините камъни”

Практика по ботаника и зоология в ПП “Сините камъни”

На територията на природен парк “Сините камъни” се проведе учебна практика по ботаника и зоология със студенти специалност “Екология и опазване на околната среда” от Тракийски университет – гр. Стара Загора. Съвместно с представители на…
прочети още

Лятно училище в Природен парк “Сините камъни”

Приключи двуседмичното лятно училище, организирано от Дирекция природен парк „Сините камъни“ съвместно с Детски комплекс гр. Сливен. Летните занимания включваха редица мероприятия с участието на група деца от кръжок „Фитодизайн“ с ръководител Живка Георгиева. В…
прочети още