Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us

Архиви за февруари, 2014

Презентация на тема “Защитени видове от флората и фауната в ПП “Сините камъни””

    На 19 февруари 2014 г. експерти по екология и биоразнообразие от Дирекция Природен парк “Сините камъни”, проведоха презентация на тема “Защитени видове от флората и фауната в ПП “Сините камъни””. Презентацията  бе изнесена пред шестокласници…
прочети още

Публична покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на външен експерт, който да изпълнява длъжността „Ръководител проект“ към екипа за управление на проект: „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни“ по приоритетна ос 3 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз”.

Publichna pokana-rakovoditel Prilojenie_1- Deklaracia 47 al.1.1 al.2.2 Prilojenie_2- Deklaracia 47 al.5.1 Prilojenie_3- oferta Prilojenie_4 – Cenova oferta Prilojenie_5-Proekt na dogovor Prilojenie_6 – avtobiografiq Prilojenie_7- lichni danni Prilojenie_8 – zapozn usl proektodog Prilojenie_9-Metodika za ocenka Prilojenie_10-Tehnichesko…
прочети още

Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за извършване на текущ одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни” гр. Сливен”.

public invitation audit Sliven Upravlenie

Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за извършване на текущ одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Определяне на изпълнител за извършване на текущ одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк „Сините камъни“.

public invitation audit Sliven Mestoobitaniya