Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

Проведе се работна среща, в рамките на проект “Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017

Директорът на Дирекция на Природен парк “Сините камъни” , инж. Ирина Петрова и служители от Дирекция на Природен парк “Сините камъни” взеха участие в работна среща, в рамките на проект “Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017.
Темата на срещата бе „Оказване на първа помощ на бедстващи диви животни“, с фокус белошипата ветрушка.
Събитието бе разделено на практическа и теоретична част.
С поредица от презентации, организаторите от Zeleni Balkani разказаха на участниците за целите и дейностите по проекта, разпознаването на белошипата ветрушка в природата, разпространението на вида у нас, методите на отглеждане и размножавана в Спасителния център, методите на освобождаване на птиците в природата, типовете изкуствени платформи, които се поставят.
Практическата част от обучението се осъществи в амбулаторията на Спасителен център за диви животни/ Wildlife Rescue Breeding Centre на Zeleni Balkani, където под вещото ръководство на ветеринарните лекари, участниците имаха възможността да упражнят своите умения по оказване на първа помощ на диви животни.
За повече информация:
https://lesserkestrellife.greenbalkans.org/Provede-se-rabotna-sreshta-po-okazvane-na-parva-pomosht-na-bedstvashti-divi-zhivotni–1-7519?fbclid=IwAR1W9ylkCIWyXOwsRabSAuNZe5-1uxSWBzuqO74NwV-yDDq4gcvlp10GEVg

0 Коментара

Остави отговор