Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

Презентация пред ученици от СУ “Константин Константинов”

На 07.03.2019 г. от 15:30 ч. Красимир Цуцов – гл. експерт “БПКД”, проведе презентация на тема “Обща информация за ПП “Сините камъни”" пред ученици от V – ти клас от СУ “Константин Константинов” – гр. Сливен. Децата се запознаха с особеностите на ПП “Сините камъни”, чуха интересни факти за някои видове животни. Разгледаха ентомологичната и дендрологична сбирка. Слушаха с интерес, надяваме се отново да ни посетят!

0 Коментара

Остави отговор