Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

Презентация на тема “Защитени видове от флората и фауната в ПП “Сините камъни””

    На 19 февруари 2014 г. експерти по екология и биоразнообразие от Дирекция Природен парк “Сините камъни”, проведоха презентация на тема “Защитени видове от флората и фауната в ПП “Сините камъни””. Презентацията  бе изнесена пред шестокласници от II ОУ “Христо Ботев” – гр. Сливен. Учениците взеха активно участие в дискусията и проявиха интерес към видовете заложени в презентацията.

DSC00549 DSC00536 DSC00540

0 Коментара

Остави отговор