Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

Навършват се 28 години от влизането в сила на Конвенцията за биоразнообразието

Текстът на Конвенцията е приет на 22 май 1992 г., а самата Конвенция е открита за подписване на третата десетилетна Земна среща в Рио де Жанейро, на 5 юни 1992 г. и влиза в сила на 29 декември 1993 г. От тогава до 2000 г., 29 – ти декември се чества като Международен ден на биоразнообразието.
През 2000 – та година се избира нова дата за Международен ден на биоразнообразието – 22 – ри май (датата на приемане на Конвенцията).
Конвенцията има три цели:
- опазване на биологичното разнообразие (т.е. разнообразието на живи организми, срещащи се на Земята);
- устойчиво използване на компонентите на биологичното разнообразие;
- справедлива и разумна подялба на ползите, произтичащи от използването на генетични ресурси.
Биологичното разнообразие има огромна екологична, генетична, социална, икономическа, научна, образователна, културна, рекреационна и естетическа стойност.
Конвенцията за биологичното разнообразие е ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 29.02.1996 г. – ДВ, бр. 22 от 15.03.1996 г. В сила за Република България от 16.07.1996 г
Служителите на Дирекция на Природен парк “Сините камъни” целогодишно честват Международния ден на биоразнообразието, извършвайки дейности за опазването на флората и фауната, срещаща се на територията на Природен парк “Сините камъни”.
Десетки приети сигнали от граждани за бедстващи или ранени птици и бозайници, поддръжка и косена на тревни местообитания, провеждане на безброй презентации и мероприятия с деца, с цел формиране на екологична култура.
Може да бъде изображение с природа
Може да бъде изображение с цвете и природа

0 Коментара

Остави отговор