Профил на купувача Интерактивна карта ОПОС 3
Follow us
News

Пореден полеви образователен камп на територията на Природен парк “Сините камъни”

 

Като част от многобройните интегрирани местни събития стартирани от Дирекция на Природен парк “Сините камъни” на територията на парка, беше проведен и пореден полеви камп с участието на  ученици от ППМГ “Добри Чинтулов” от девети класове с профил биология. Лектори на кампа бяха представители на СНЦ “Зелени балкани”, ДПП “Сините камъни” и “Спасителен център за диви животни” в гр. Стара Загора. Част от децата са членове на клуб “Барбатус” и млади надежди за природозащитата.  Учениците бяха свидетели на пускане на млад белоглав лешояд (Gyps fulvus) от зоопарка в гр. Стара Загора във волиератата в ПП “Сините камъни”. Запознаха се и с двата вида сухоземни костенурки - шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca), които са сред хранителния ресурс  за брадатите лешояди (Gypaetus barbatus), а и сами по себе си са консервационно значими видове.  Имаха възможност да свалят морфометрични данни на костенурките, с цел да се създаде картотека на освободените сухоземни костенурки, излекувани в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора. Картотеката, подсилването на популациите, последващия мониторинг на сухоземните костенурки е чат от важните дейности за осигуряване на хранителна база за брадатите лешояди.  Учениците бяха запленени от видовете лешояди и природозащитните дейности свързани с тях. Също така бяха развълнувани за завръщането на брадатите лешояди (Gypaetus barbatus) в България и изразиха надежди за загнездването на брадати лешояди в сливенския балкан.

Полевият камп е част от дейностите по проект „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE), който обединява усилията на 8 партньора от 3 европейски страни.  -  http://dppsk.org/life/

За повече информация може да ни следите в социалните мрежи, където ще публикуваме информация за всички събития.

https://www.facebook.com/PPSinitekamani?locale=bg_BG

https://www.youtube.com/@user-qu2lz6pe9d

 

 

 

 

 

logo_project_bg

 

viber_изображение_2024-06-28_09-08-41-994

0-02-05-ecbe3a8aad31bcbb1ed8c44773def42155c362179e3661b3eec149676b4d8ed4_c5bbebd8d0b7129

0-02-05-55499a464d02cdde7774dde17a3e9fded5fc523d17afaa464e9c083b73d6f70e_a6a320eedbe552d6

0-02-05-eb2c4611eb4af0726ddca9e70a7f1a5916e25d8a194c1522bbdfbe48b52b60ee_a5c17a90f097a84c

0-02-05-ad615fe721203eccf19100abd0c292d8482858850bda026e339788c6963576ef_3fc06950ff806276 0-02-05-4ebf86a514ebca5b0ee5d194f5ba56dfe7b981e236d073934eea98d554d8a1c5_b3e82c7215cf232f

0 Коментара

Остави отговор